Pridajte sa k ambicióznemu a zanietenému tímu! Na tejto stránke sú uvedené doteraz dostupné ponuky. Ak sú prítomné, návrh stále platí.

Ak vás nezaujala žiadna z našich voľných pracovných pozícií, vždy môžete podať nevyžiadanú žiadosť: pošlite žiadosť na adresu recruitment ( a ) sharesub.com, uveďte, o čo máte záujem, dátumy vašej dostupnosti a čo najviac informácií.

Manažér pre úspech zákazníkov (stáž)

Podieľajte sa na úspechu spoločnosti Sharesub, buďte v kontakte s našimi zákazníkmi a na čele našej stránky. Viac informácií o ponuke stáže nájdete na stránke Indeed :

Manažér úspechu zákazníkov na stránke Indeed

Manažér sociálnych médií (stáž/štúdium)

Pomôžte spoločnosti Sharesub rozbehnúť podnikanie vďaka svojmu talentu na tvorbu obsahu a schopnosti vytvárať partnerstvá.
Možnosť 12 až 24-mesačného sendvičového kurzu alebo 6-mesačnej pracovnej stáže.

Čoskoro sa uvidíme s naším tímom!

Foto: Julien Nguyen-Kim