Riešenia pre profesionálov

Najlepšie riešenie na správu opakovaných platieb podľa skupín používateľov

Na základe skúseností s opakovanými platbami viacerých osôb ponúka spoločnosť Sharesub svoje riešenie aj ako platobnú metódu, ktorú možno integrovať do stránok tretích strán.

Platobné riešenie sa vloží do tunela objednávky a umožňuje používateľovi, ktorý vytvorí objednávku, okamžite vytvoriť skupinu na zdieľanie opakovaných platieb.

Budú môcť spravovať rozdelenie nákladov na vaše predplatné zo služby Sharesub.

Ponúknite používateľom viacnásobné platby.

Nečakajte už dlhšie a odstráňte demotiváciu k nákupu integráciou outsourcovaného riešenia pre viacero platieb pre jednoduchú, efektívnu správu a predovšetkým bez starostí s riadením služieb zákazníkom pre váš tím.

Kontaktujte nás ešte dnes a prediskutujte svoje požiadavky na adrese [email protected].