Lietošanas noteikumi un nosacījumi

SHARESUB ir vienkāršota akciju sabiedrība (SAS), kuras juridiskā adrese ir 1ter rue Civiale, 92380 Garches, un tās kapitāls ir 58 580 euro. Uzņēmums ir reģistrēts Nanteras Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 882933732. SHARESUB pieder un tiek pārvaldīta tīmekļa vietne https://www.sharesub.com, kas ļauj vairākiem lietotājiem automātiski sadalīt periodisko izdevumu izmaksas.

Visiem vietnes lietotājiem vai apmeklētājiem ir jāiepazīstas ar šiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

1. pants: Definīcijas

Vietne: attiecas uz tīmekļa vietni https://www.sharesub.com.

Apmeklētājs: attiecas uz jebkuru personu, kas piekļūst tīmekļa vietnei https://www.sharesub.com un kas nav lietotājs.

Lietotājs: attiecas uz jebkuru personu, kas reģistrēta tīmekļa vietnē https://www.sharesub.com.

Dalīta abonēšana: attiecas uz periodisku naudas iekasēšanu, ko organizē abonementa īpašnieks.

Īpašnieks: attiecas uz vietnē reģistrētu lietotāju, kurš ir izveidojis koplietošanas abonementu.

Dalībnieks: attiecas uz lietotāju, kas ir abonējis koplietošanas abonementu.

Viesis: attiecas uz apmeklētāju vai lietotāju, kuru īpašnieks ir uzaicinājis pievienoties kopīgajam abonementam.

Konts: attiecas uz virtuālo klienta vietu, kas piešķirta katram tīmekļa vietnes https://www.sharesub.com lietotājam.

Dalība: attiecas uz summām, ko Dalībnieki regulāri maksā Īpašniekam par kopīgo abonementu.

Pakalpojums(-i): attiecas uz pakalpojumu(-iem), ko SHARESUB ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību sniedz lietotājiem.

Lietotāja saturs: attiecas uz visu saturu, ko lietotāji sniedz, augšupielādē vai rada platformā, neatkarīgi no tā, vai tas ir informācija, teksts vai attēli.

2. pants: Vispārīgo lietošanas noteikumu un nosacījumu piemērošana un mērķis

Šeit izklāstītie vispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi reglamentē Vietnes lietošanas noteikumus un nosacījumus un apraksta savstarpējās saistības, saskaņā ar kurām SHARESUB piedāvā savus pakalpojumus Vietnes apmeklētājiem un lietotājiem. Tie ir spēkā visā Vietnes un Pakalpojumu lietošanas laikā.

Vispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi ir jāizlasa un jāpieņem bez iebildumiem, pretējā gadījumā Apmeklētājiem jāpārtrauc vietnes pārlūkošana. Visi Apmeklētāji un Lietotāji apliecina, ka ir tos izlasījuši un piekrīt tos ievērot.

3. pants: Tiesībspēja un atbilstība

Visi Vietnes apmeklētāji un lietotāji apliecina, ka ir tiesīgi uzņemties saistības saskaņā ar šiem vispārīgajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem. Ja apmeklētājs vai lietotājs nav pilnībā rīcībspējīgs, viņam vai viņai ir jāatstāj Vietne vai jāsaņem sava likumīgā pārstāvja piekrišana.

Lai kļūtu par Lietotāju, jums jābūt vecākam par 16 gadiem.

Visi Vietnes apmeklētāji vai lietotāji apliecina, ka viņi ir fiziskas personas, kas dzīvo Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai trešā valstī, kurai ir tādi paši pienākumi attiecībā uz cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, neatkarīgi no tā, vai viņi rīkojas savā vārdā vai juridiskas personas vārdā.

4. pants: Vietnes reģistrācija

Lai kļūtu par Vietnes lietotāju, jums ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, kas ir pieejama vietnes sākumlapā vai izveidojot koplietošanas abonementu. Šīs reģistrācijas laikā Apmeklētājs garantē nosūtīto datu pareizību un piekrīt SHARESUB vispārīgajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, kā arī maksājumu pakalpojumu sniedzēja STRIPE, kas pārvaldīs finanšu datus un darījumus, vispārīgajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem. Kad šī veidlapa ir aizpildīta un apstiprināta, Lietotājam ir jāapstiprina savs konts, nosūtot e-pasta vēstuli uz norādīto adresi (izņemot savienojumus, izmantojot trešo pušu pakalpojumus).

Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par savu pieteikšanās informāciju, kas sastāv no e-pasta adreses un paroles, un par sava konta izmantošanu. SHARESUB nevar uzņemties atbildību par sekām, kas rodas, ja Lietotāja pieteikšanās datus izmanto trešā persona un/vai ja Lietotāja pieteikšanās dati tiek pazaudēti.

Lietotājs arī apzinās, ka Vietnes izmantošana piedāvā alternatīvu risinājumu citu lietotāju piedāvāto Ierakstu piekļuvei, taču šis risinājums neaizstāj citus risinājumus to piekļuvei.

Kļūstot par Vietnes Lietotāju, Jūs apņematies izmantot Vietnes Pakalpojumus tikai likumīgiem mērķiem un saskaņā ar labiem tikumiem, kā arī garantējat SHARESUB pret jebkādām trešo personu prasībām vai prasībām saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu.

SHARESUB vai tā pakalpojumu sniedzējs STRIPE var noraidīt reģistrācijas pieprasījumu, nesniedzot nekādu paskaidrojumu un neradot tiesības uz jebkādu kompensāciju. SHARESUB klientu apkalpošanas dienests patur tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildu identifikācijas informāciju un apliecinošus dokumentus.

Lietotājiem ir stingri aizliegts Vietnē uzturēt vairākus kontus, pat ar dažādiem identifikatoriem. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai var būt tikai viens konts. Jebkurš pārkāpums var izraisīt konta(-u) deaktivizēšanu un SHARESUB klientu apkalpošanas dienesta par nepareiziem atzītu ierakstu atmaksu.

5. pants: Koplietošanas abonementa izveide un pārvaldība

5.1. Izveidošana

Lietotāji, kuri ir pareizi pierakstījušies un identificēti, var brīvi izveidot koplietošanas abonementu pēc tam, kad ir piekrituši vispārīgajiem lietošanas nosacījumiem. Veidojot jaunu kontu, lietotājam jāaizpilda obligātie lauki:

 • Abonēšanas kategorija, kurai tas pieder
 • Koplietojamā abonementa nosaukums
 • Skaidrs abonementa un kopīgo izmaksu apraksts, norādot arī visus ierobežojumus un nosacījumus attiecībā uz piekļuvi abonementam.
 • Kopīgā abonementa organizētāja pilns vārds un uzvārds.
 • No dalībniekiem pieprasītā ieguldījuma summa un valūta
 • Maksimālais atļautais dalībnieku skaits
 • Līdzdalības biežums (reizi nedēļā, mēnesī, ceturksnī)
 • Dalības sadalīšanas modelis starp dalībniekiem
 • Visa nepieciešamā informācija, lai nodrošinātu, ka līdzabonenti gūst labumu no kopīga abonementa priekšrocībām. Tie tiks parādīti lietotājiem tikai pēc tam, kad tie būs apstiprinājuši savas saistības attiecībā uz koplietošanas abonementu.
 • Abonēšanas ilgums nav obligāts, jo jūs varat jebkurā laikā pārtraukt abonēšanu no sava konta.

Rūpīgi jāaizpilda kopīgā abonementa nosaukums un apraksts, kā arī īpašnieka pilns vārds un uzvārds. Šie lauki nosaka, kādam nolūkam dalībnieki kopīgajam abonementa īpašniekam ir piešķīruši pilnvaras. Par to saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi organizators.

Sniegtajai informācijai jābūt tādai, lai līdzabonenti varētu efektīvi piekļūt pakalpojumam, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams (nepieciešams uzaicinājums).

Īpašnieks apņemas nodrošināt, ka abonēšanas cena, kas izriet no dalības maksu summas, atbilst reālajai pakalpojuma cenai, ko tas dala ar dalībniekiem, un neizmantot to kā ienākumu avotu. SHARESUB Pakalpojumu izmantošana ir ierobežota līdz izdevumu atlīdzināšanai.

Īpašnieks apņemas arī nesniegt maldinošu informāciju par abonementu un tā cenu. Par jebkuru ļaunprātīgu rīcību var sodīt, slēdzot kontu un saucot pie atbildības.

Īpašnieks arī apņemas iesniegt apliecinošus dokumentus, kas pierāda viņa dalīto izdevumu faktisko raksturu. Tos var pieprasīt SHARESUB klientu apkalpošanas dienests jebkuram kopīgajam abonementam.

Īpašnieks arī pilnvaro SHARESUB klientu apkalpošanas nodaļu pārbaudīt sniegto informāciju un automātiski vai manuāli iegūt apliecinošos dokumentus. Tas ļauj arī automātiski veikt automatizētus verifikācijas procesus.

Izveidojot koplietošanas abonementu, īpašnieks iegūst privātu ielūguma saiti, ko var nosūtīt cilvēkiem, ar kuriem viņš vēlas dalīties abonēšanas izmaksās.

5.2 Vadība

Kad koplietošanas abonements ir izveidots, īpašnieks var :

 • Aiciniet lietotājus vai apmeklētājus pievienoties abonementam.
 • Pārskatīt citu lietotāju veiktos maksājumus
 • Jebkurā laikā pārtrauciet koplietošanas abonementu. Šī slēgšana ir galīga, un tās rezultātā dalībnieki pārtrauks veikt maksājumus.
 • Sadarbojieties ar dalībniekiem, izmantojot drošu tērzēšanu.
 • Mainīt abonementa informāciju abonentiem.
 • Apkopot abonenta ierakstu summas, ja abonenta kontā uzkrāto ierakstu summa ir sasniegusi vismaz 10 € (ierakstiem eiro) vai 10 $ (ierakstiem ASV dolāros).
 • Sazinieties ar SHARESUB klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu [email protected] :
  • abonementa anulēšana, ja vēl nav samaksāta neviena summa. Šo darbību var veikt arī tieši no abonementa lapas “Pārvaldīt”.
  • dažu dalībnieku izstāšanās

5.3 Atbildība

Koplietojamā abonementa īpašnieks ir atbildīgs par tā pārvaldību. Viņam ir jānodrošina, lai tas atbilstu spēkā esošajiem noteikumiem un lai visi kopīgā abonementa elementi būtu pienācīgi. Viņi apņemas nepublicēt nepieklājīgu vai nelikumīgu saturu un ziņot SHARESUB klientu apkalpošanas nodaļai par jebkādu nepiedienīgu uzvedību Drošajā tērzēšanā, kas to var ierobežot.

5.4 Koplietošanas abonēšana ir aizliegta

Radītājs apņemas neorganizēt nelikumīgu koplietošanas abonēšanu. Par neatbilstošiem abonementiem jo īpaši tiek uzskatīti koplietošanas abonementi, kas nodrošina piekļuvi nelegāliem pakalpojumiem vai pakalpojumiem, kuru vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi koplietošanu nepieļauj.

Radītājs arī apņemas neorganizēt kopīgus abonementus:

 • pamatojoties uz bezmaksas vai izmēģinājuma pakalpojumiem.
 • komerciāla labuma gūšanai.
 • ar abonementiem, kuru pircējs tā nav.

Aizliegti ir arī koplietošanas abonementi, kas saistīti ar turpmāk uzskaitītajām darbībām vai saturu, taču šis saraksts nav izsmeļošs:

 • saistīts ar ieročiem, narkotikām, pedofiliju.
 • azartspēles
 • sutenerisms vai eskorts
 • terorisma vai vardarbības atbalstīšana vai finansēšana.
 • rasu naida vai diskriminācijas veicināšana.
 • pornogrāfija
 • astroloģija vai zīlēšana
 • saistītas ar apvienībām, kas sniedz palīdzību ieslodzītajiem, reliģiskām apvienībām vai apvienībām, kas finansē dievnamus.
 • saistītas ar apvienībām, kas pat reizēm darbojas kaujas zonās.
 • saistībā ar dārgmetālu un dārgakmeņu pārdošanu.

SHARESUB patur tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ apturēt koplietošanas abonementu un apturēt izveidotāja kontu, ja netiek ievēroti šie lietošanas noteikumi vai ja dalībnieki sniedz negatīvus ziņojumus uzņēmuma klientu apkalpošanas nodaļai. Tas nedod tiesības uz kompensāciju.

SHARESUB arī patur tiesības bloķēt iekasētos līdzekļus uz nenoteiktu laiku un patur tiesības atmaksāt dalībniekiem, izņemot komisijas maksu, kas iekasēta par pārvaldības komisijas maksu.

5.5 Pakalpojuma izmantošanas aizliegumi

Jebkāda pakalpojuma izmantošana, kas ir pretrunā turpmāk minētajām saistībām, ir aizliegta:

 • Abonementa īpašnieks apņemas neizmantot šo abonementu pats, izmantojot savu kontu vai citu kontu.
 • Īpašnieks arī apņemas nepiedāvāt saviem līdzabonentiem maksāt ārpus platformas.
 • Īpašnieks apņemas neveidot vairākus kontus, lai piedāvātu ierakstus lielākam abonementu skaitam, nekā atļautā kvota.
 • Lietotāji piekrīt veikt apmaiņu Sharesub nodrošinātajā abonēšanas tērzēšanas vietnē, lai klientu apkalpošanas dienests varētu moderēt tās saturu un identificēt jebkādu neatbilstošu saturu.
 • Dalībnieki apņemas neveikt nekādus pirkumus, kas integrēti ar abonementu pakalpojumiem, un pilnībā atlīdzināt īpašniekiem šā pienākuma pārkāpuma gadījumā.

Jebkurš pārkāpums var izraisīt konta(-u) deaktivizēšanu un SHARESUB klientu apkalpošanas dienesta par nepareiziem atzītu ierakstu atmaksu.

6. pants: Dalība kopīgajā abonementā

6.1 Akciju apmaksa

Koplietošanas abonementa viesi saņem e-pastu no SHARESUB vai privātu saiti, ko abonementa īpašnieks nosūta tieši, izmantojot jebkādus līdzekļus, ko uzskata par piemērotiem, vai atrod abonementu publiskajos sarakstos. Pēc tam viesis var bez pienākuma reģistrēties, lai kļūtu par Vietnes lietotāju un piedalītos kopīgajā abonementā. Pēc tam viņi sniedz savu kontaktinformāciju un reģistrē savu bankas karti, lai samaksātu par ierakstiem. Dalībnieks pilnvaro Sharesub debetēt viņa maksājumu līdzekļus parakstīšanās brīdī norādītajās summās un biežumā.

Koplietošanas abonēšanas maksa, kā arī SHARESUB maksa tiek ieturēta no lietotāja maksājumu kartes atbilstoši īpašnieka noteiktajam periodam (nedēļa, mēnesis, ceturksnis) bez laika ierobežojuma.

Par pirmo periodu dalībnieks maksā proporcionālu daļu tikai par kārtējo periodu, jo maksājumi tiek veikti noteiktā datumā. Tādēļ tā sākotnējais maksājums, kas ir 9. panta izņēmums, sastāv no Līdzdalības, kas atbilst dienām no tā reģistrācijas datuma līdz perioda beigu datumam, un atlikušo summu SHARESUB patur kā komisijas maksu. Šim periodam atbilstošā summa tiks rēķinā norādīta pat tad, ja abonents nolems pārtraukt abonēšanu un ja vien abonents nebūs iesniedzis prasību likumīga iemesla dēļ, un šo prasību būs apstiprinājis Klientu apkalpošanas dienests.

Dalībnieks apņemas abonementā neiegādāties papildu pakalpojumus, ja piekļuve šim abonementam ļauj abonēt papildu maksas iespējas. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā Klients apņemas pilnībā kompensēt Īpašniekam radušās papildu izmaksas, un šī kompensācija tiks ieturēta no viņa/viņas maksājumu kartes vai jebkura cita maksāšanas līdzekļa, ko viņš/viņa apņemas darīt pieejamu SHARESUB. Tā piekrīt, ka šīs maksas tiks palielinātas par SHARESUB komisijas maksu, kā noteikts 9. pantā, kā arī par papildu maksu 20 euro apmērā par ārkārtas apstrādes izmaksām. Ja starp grupas dalībniekiem rodas domstarpības par atbildību par izdevumiem, Lietotāji piekrīt būt solidāri atbildīgi par radušajiem izdevumiem un piekrīt ievērot SHARESUB veikto šķīrējtiesu.

6.2 Izņemšana

Dalībnieki var pieprasīt atsaukt savu dalību 1 stundas laikā pēc parakstīšanās uz abonementu. Tas nekavējoties jānosūta pa e-pastu uz [email protected]. Izstāšanās gadījumā dalības maksa tiks atmaksāta piecpadsmit (15) dienu laikā. Tomēr SHARESUB samaksāto komisijas maksu nekādos apstākļos nevar atmaksāt.

Klients nevar izmantot atteikuma tiesības gadījumos, kas paredzēti Francijas Patērētāju kodeksa L221-28. pantā, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi abonementiem, kas pilnībā izpildīti pirms atteikuma termiņa beigām, kas ir gadījumā, kad ir sniegta piekļuves informācija. Ar šo Klients tiek par to informēts un apstiprina to Pasūtījuma iesniegšanas brīdī, tādējādi atsakoties no atteikuma tiesībām.

Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par sekām, kas izriet no dalītā abonementa īpašnieka atteikšanās no dalītā abonementa.

6.3 Saimniecību izbeigšana

Pēc dalībnieka iniciatīvas

Dalībnieki, kas vēlas pārtraukt dalīto abonēšanu, var to pārtraukt jebkurā laikā, noklikšķinot uz pogas “Pārtraukt abonēšanu”. Šī darbība informē abonementa īpašnieku, kuram nekavējoties jādeaktivizē piekļuve abonementam.

Dalības pārtraukšana dalītajā abonementā nozīmē, ka finanšu iemaksas netiks atjaunotas nākamajam periodam, bet dalībnieks joprojām ir atbildīgs par visu iemaksu par kārtējo periodu, par jebkuru iesākto periodu, par kuru ir jāmaksā. Tāpēc viņš atsakās no iemaksas summas par laikposmu, kurā viņš negūst labumu no dienesta.

Ar šo Dalībnieks tiek informēts un skaidri piekrīt, ka jebkura novēlota daļēja vai pilnīga dalības maksājuma veikšana noteiktajā termiņā automātiski novedīs pie tūlītējas piekļuves kopīgajam abonementam apturēšanas un tiks uzskatīta par dalības pārtraukšanu pēc Dalībnieka iniciatīvas.

Pēc īpašnieka iniciatīvas

Ja īpašnieks pārtrauc koplietošanas abonēšanu, SHARESUB nekavējoties informē dalībniekus. Šādā gadījumā īpašnieks var nekavējoties apturēt piekļuvi abonementam, un dalībnieks samaksās tikai proporcionālo summu par kārtējo periodu, bet atlikusī summa tiks atmaksāta uz dalībnieka maksājuma veidu.

Lai atturētu no abonementu koplietošanas izmēģinājuma periodā un mazinātu īslaicīgu koplietošanu, kas ir sāpīga ikvienam, abonementa īpašniekam netiks izmaksāti abonementa maksājumi par mēnesi, kurā abonements tiek pārtraukts, ja tas notiek mazāk nekā 3 mēnešus (ieskaitot) pēc koplietošanas sākuma.

6.4 Tarifu un atsauču izmaiņas

Lietotāji tiek informēti par abonementu cenu krātuves pieejamību, kas ir pieejama, kad viņi izveido savu sludinājumu, lai ietaupītu laiku, ievietojot savu sludinājumu.

Lietotāji apliecina, ka izmanto to uz savu risku, jo SHARESUB negarantē sniegtās informācijas precizitāti.

Ja mainās cenu repozitorija cenas, tas ietekmēs visus abonementus, kas saistīti ar šo repozitoriju. Dalībnieki piekrīt savu Ierakstu cenas izmaiņām, un Īpašnieki piekrīt savu sludinājumu izmaiņām. SHARESUB darīs visu iespējamo, lai informētu Lietotājus, kurus skar cenu izmaiņas.

7. pants: Klienta zināšanas un identitātes pārbaude

Cīņā pret terorisma finansēšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un krāpšanu SHARESUB un tā partnerim STRIPE būs jāpārbauda to lietotāju identitāte, kuri pārsniedz noteiktus sliekšņus, vai arī tiklīdz tie reģistrējas, saskaņā ar 2009. gada 2. septembra Dekrēta Nr. 2009-1087 un tā paša datuma ekonomikas ministra rīkojuma, ar ko īsteno Monetārā un finanšu kodeksa R.561-12 pantu, noteikumiem.

Lietotāji piekrīt SHARESUB un tā partnerim STRIPE iesniegt personu apliecinošus dokumentus un adreses apliecinājumu vai citus dokumentus, kas apliecina viņu identitāti, lai apstiprinātu viņu kontu un saņemtu viņiem izmaksātās līdzdalības summas. Šos dokumentus lietotājs var nosūtīt, izmantojot Vietni, vai pa e-pastu uz adresi [email protected]. Informāciju par dokumentu pārbaudi un apstiprināšanu var apskatīt lietotāja konta sadaļā “Identitāte un pārbaude”.

SHARESUB patur tiesības apturēt jebkādus pārskaitījumus uz to lietotāju kontiem, kuri nespēj sniegt atbilstošus pierādījumus, un atmaksāt visas lietotāja saņemtās iemaksas, neradot tiesības uz kompensāciju.

8. pants: Priekšrocības, ko sniedz dalītā abonementa abonēšana

Īpašnieks ir pilnībā atbildīgs par to, lai dalībnieki gūtu labumu no abonementa un pareizi izmantotu savā kontā savāktos līdzekļus. Tā apņemas dalībniekiem to izmantot saskaņā ar katra dalībnieka doto pilnvarojumu un sniegt dalībniekiem labumu no kopīgā abonementa, kā tas ir reklamēts aprakstā, ar kuru dalībnieki ir varējuši iepazīties.

Ja dalībnieki netiek informēti vai tiek sniegta maldinoša vai nepilnīga informācija, pēc SHARESUB klientu apkalpošanas nodaļas veiktas analīzes dalībniekiem var tikt atmaksāti izdevumi. Dalībnieki tiek aicināti apmainīties ar informāciju ar Īpašnieku drošā tērzēšanas istabā un sazināties ar klientu apkalpošanas nodaļu vietnē [email protected], lai iesniegtu sūdzības, norādot abonementa nosaukumu, Īpašnieka vārdu un uzvārdu un sīki izklāstot strīda elementus.

Dalībnieki apliecina, ka ir informēti par to, ka SHARESUB nav atbildīgs par īpašnieka iekasēto līdzekļu izlietojumu un galamērķi, kā arī par īpašnieka aprakstīto abonēšanas pakalpojumu pieejamību un izmantošanu lietotājiem. Tie izriet no vienošanās starp īpašnieku un dalībniekiem, kas noslēgta, īpašniekam prezentējot pakalpojumu un dalībniekiem to akceptējot. Ja starp dalībniekiem rodas domstarpības, dalībnieki var atsaukt savu dalību saskaņā ar vispārīgajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

9. pants: SHARESUB pakalpojumu cenas

Par SHARESUB pakalpojumiem tiek izrakstīts rēķins dalībniekiem, kuri pievienojas kopīgajam abonementam. Komisijas maksa tiek iekasēta par katru atjaunoto finanšu darījumu (katru Dalību), un to veido komisijas maksa, ko piemēro darījuma kopsummai, :

 • 0,49 fiksētā komisijas maksa plus 4,9% no darījuma summas par darījumiem eiro Francijā.
 • Attiecībā uz citām valstīm vai darījumiem citās valūtās, lūdzu, skatiet zemāk sniegto maksas tabulu. Ņemiet vērā, ka, ja pērkat citā valstī, var tikt piemēroti šīs valsts tarifi, jo īpaši attiecībā uz citām valūtām.

Šīs summas ir iekļautas lietotājiem uzrādītajās maksās, un tajās ir iekļauti visi nodokļi.

Ja konts ir neaktīvs ilgāk nekā 12 mēnešus, SHARESUB var iekasēt maksu par neaktīva konta izmantošanu 1 € mēnesī. Turklāt visas atteiktās Procentu daļas, kas nav paredzētas Parakstīšanās īpašniekam, tiks izmaksātas arī SHARESUB komisijas maksājumiem.

Ilgstošas neaktivitātes gadījumā SHARESUB darīs visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka karšu turētāji joprojām ir dzīvi, salīdzinot klientu datnes ar INSEE Valsts fizisko personu identifikācijas reģistru (RNIPP). SHARESUB arī darīs visu iespējamo, lai informētu kontu turētājus vai viņu likumīgos pārstāvjus vai tiesību pārņēmējus par kontu neaktīvo statusu.

Īpašos gadījumos var tikt piemēroti citi maksājumi, kas uzskaitīti attiecīgajos punktos.

10. pants: Saistību nepildīšana, neapmaksāti rēķini un atmaksāšana

Īpašnieks viens pats sedz izmaksas par visiem neapmaksātajiem rēķiniem un apņemas samaksāt par visiem noraidītajiem maksājumiem, kas radušies dalībnieku izmantoto maksāšanas līdzekļu apturēšanas dēļ.

Īpašnieks apliecina, ka ir informēts par to, ka SHARESUB pārbauda dalībnieku izmantoto maksāšanas līdzekļu derīgumu un izmanto līdzekļus, lai nodrošinātu, ka ieraksti tiek debetēti, taču SHARESUB nekādos apstākļos nevar uzņemties atbildību par to, ka dalībnieki neveic maksājumus, un par sekām, ko tas var radīt īpašniekam. Tomēr SHARESUB darīs visu iespējamo, lai sekotu līdzi neveiksmīgiem maksājumiem un informētu īpašnieku, ja kāds no dalībniekiem nav veicis maksājumu.

Dalībnieki apliecina, ka viņi ir informēti par to, ka, ja viņi nesamaksā vai banka atsakās samaksāt par darījumu, tas var būt iemesls, lai izbeigtu viņu dalību kopīgajā abonementā. SHARESUB darīs visu iespējamo, lai informētu dalībniekus par maksājumu neveiksmēm, lai viņi varētu nodrošināt citu maksāšanas līdzekli.

Gadījumā, ja Klienta maksājumu kartē tiek apturēts maksājums, kā rezultātā tiek noraidīts turpmākais maksājums par pirkumu, Klientam ir pienākums atmaksāt SHARESUB summas un samaksāt apstrādes maksu €20 apmērā. Šī maksa ir paredzēta, lai segtu administratīvās izmaksas, kas saistītas ar maksājumu apturēšanu un maksājumu noraidīšanu. Klients apzinās un piekrīt, ka, norādot savu maksājumu informāciju Vietnē, viņš apņemas veikt visus maksājumus par iegādātajiem produktiem vai pakalpojumiem un pilnvaro SHARESUB iekasēt šīs summas ar jebkādiem tā rīcībā esošiem līdzekļiem. Klients tiks informēts par maksājuma noraidīšanu un piemērojamo apstrādes maksu ar e-pasta vēstuli vai citu piemērotu saziņas līdzekli. Ja netiks samaksāta pieteikuma maksa, pakalpojumu sniegšana tiks apturēta līdz brīdim, kad visi nesamaksātie maksājumi būs pilnībā nokārtoti.

11. pants: Intelektuālais īpašums

Lietotāji piekrīt, ka SHARESUB bez maksas un visā pasaulē nodod reproducēšanas un reprezentācijas tiesības, tostarp izplatīšanas, adaptācijas un tulkošanas tiesības, uz Lietotāja saturu izmantošanai visos esošajos un nākotnes medijos. Šī cesija tiek veikta uz visu autortiesību darbības laiku, kā noteikts likumā, ieskaitot jebkuru iespējamo pagarinājumu:

 • reproducēšanas tiesības: tiesības reproducēt visu saturu vai tā daļu visos iepriekš minētajos plašsaziņas līdzekļos.
 • pārstāvības tiesības: tiesības pārstāvēt visu saturu vai tā daļu, izmantojot jebkuru procesu.
 • izplatīšanas tiesības: tiesības neierobežoti izplatīt saturu.
 • adaptācijas un turpināšanas tiesības: tiesības adaptēt saturu, tostarp pārveidojot tā noformējumu, un radīt citu saturu, kas iedvesmots no satura vai daļēji atveido saturu.

Lietotājiem ir jāpārliecinās, ka viņiem ir tiesības veikt šo pārsūtīšanu.

SHARESUB tiesības izmantot lietotāja saturu nekādā veidā neietekmē lietotāju tiesības uz personas datu aizsardzību, kā aprakstīts privātuma politikā, kas pieejama, izmantojot iepriekš minēto saiti.

12. pants: SHARESUB pienākumi

SHARESUB paziņo, ka dara visu, kas ir tā spēkos, lai nodrošinātu drošu piekļuvi vietnei, taču nevar uzņemties atbildību par to, ja vietne laiku pa laikam nav pieejama vai nedarbojas pareizi, jo tās darbība ir atkarīga no faktoriem, kurus SHARESUB nevar ietekmēt. Tāpēc SHARESUB patur tiesības uz laiku pārtraukt piekļuvi vietnei, lai veiktu apkopes darbus vai atjauninājumus. SHARESUB var arī mainīt vietni, lai uzlabotu tās darbību.

SHARESUB negarantē, ka vietne darbosies visās tirgū pieejamās operētājsistēmās, interneta pārlūkprogrammās vai datoru aprīkojumā. Tomēr darbības traucējumu gadījumā varat sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu [email protected], lai palīdzētu mums noteikt problēmu.

Strīda gadījumā ar vienu vai vairākiem lietotājiem vai vietnes apmeklētājiem SHARESUB atbildība neatkarīgi no prasības pamatojuma, motīva vai formas ir ierobežota līdz nodarītajam kaitējumam.

13. pants: Piemērojamie tiesību akti un klauzulas spēkā neesamība

Šos Vispārīgos lietošanas noteikumus un nosacījumus reglamentē Francijas tiesību akti. Izņemot gadījumus, kad tiek piemērots obligātais likums (kas tiks piemērots tikai tādā mērā, kādā tas ir nepieciešams), ir skaidri noteikts, ka strīdu gadījumā, kas saistīti ar šo vispārīgo lietošanas noteikumu un nosacījumu interpretāciju, spēkā esamību un sekām, jurisdikcija ir tikai Parīzes tiesām. Tomēr visiem pieprasījumiem vispirms jāmeklē izlīgums.

Viena vispārīgo pārdošanas noteikumu un nosacījumu noteikuma spēkā neesamība, spēkā neesamība, saistoša spēka trūkums vai neizpildāmība nenozīmē pārējo noteikumu spēkā neesamību, spēkā neesamību, saistoša spēka trūkumu vai neizpildāmību, un tādēļ tie saglabā visas savas sekas.

Jebkura sūdzība par SHARESUB vai tā pakalpojumiem jānosūta pa e-pastu uz [email protected], tēmas rindā norādot “Sūdzība”. Sūdzības tiks izskatītas 15 darba dienu laikā pēc saņemšanas.

14. pants: GCU izmaiņas

SHARESUB var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt šos Vispārīgos lietošanas noteikumus un nosacījumus; tie stājas spēkā, tiklīdz tie tiek publicēti Vietnē. Jebkura Vietnes vai pakalpojumu izmantošana no lietotāju vai apmeklētāju puses nozīmē, ka viņi piekrīt jaunākajai publicētajai Vispārīgo lietošanas noteikumu un nosacījumu versijai.

15. pants: Konta dzēšana vai anulēšana

Lietotāji var pieprasīt sava konta dzēšanu, nosūtot e-pasta vēstuli no e-pasta adreses, kas atbilst viņu kontam, uz adresi [email protected] un e-pasta temata rindā norādot “konta dzēšana”, vai, vēlams, savā kontā izvēlnē Mans konts > Preferences > Dzēšana.

E-pasta pieprasījumiem, ja konts jau ir saņēmis ierakstus kopīgajā abonementā, lietotājam, kurš vēlas, lai tas tiktu dzēsts, jāpievieno arī sava ID fotoattēls, lai pieprasījums tiktu apstrādāts.

Ja dzēšanas pieprasījuma brīdī lietotāja konts joprojām ir kreditēts :

 • Ja lietotājs jau ir saņēmis maksājumus, viņš saņems konta atlikumu pēc manuālā pārskaitījuma maksas atskaitīšanas. Maksa ir 2 €.
 • Ja lietotājs nekad iepriekš nav saņēmis maksājumu, viņš saņems konta atlikumu pēc manuālā pārskaitījuma maksas un konta pārbaudes maksas atskaitīšanas. Konta pārbaudes maksa ir 4 €, ja konts tiek slēgts pirms 10 € atlikuma sasniegšanas, un tā kļūst bezmaksas, tiklīdz tiek sasniegts 10 € maksājamais atlikums.

Dzēšanas pieprasījumi tiks apstrādāti 30 dienu laikā.

16. pants: Ziņošana par saturu, neregulāru uzskaiti un sankcijas

16.1 Ziņošana par ļaunprātīgu izmantošanu

Sharesub ļauj jebkuram vietnes apmeklētājam ziņot par jebkuru saturu, kas, viņuprāt, ir aizskarošs vai pārkāpj lietošanas noteikumus un nosacījumus vai likumu. Lai ziņotu par aizskarošu saturu, lūdzu, nosūtiet e-pasta vēstuli uz adresi [email protected], tēmas rindā norādot “Report abusive content”. Šajā e-pasta vēstulē jānorāda saite uz reklāmu, kas šķiet aizskaroša, kā arī iesniegtās sūdzības. Sharesub pārsūtīs pieprasījumu lietotājam, kurš izplatījis nepiemērotu saturu, lai tas varētu šo saturu dzēst.

Par visu saturu var ziņot, ievērojot nepieciešamās juridiskās formalitātes.

16.2 Sharesub patur tiesības:

 • bez iepriekšēja brīdinājuma, kompensācijas vai tiesībām uz atlīdzību dzēst jebkādu saturu un/vai reklāmu, par kuru tai ir paziņots un kurš var pārkāpt trešās personas tiesības un/vai neatbilst Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem un tiesību aktiem.
 • jebkurā laikā dzēst kontu, kas ir pretrunā Francijas tiesību aktiem, bez atlīdzības vai tiesībām uz Lietotāja samaksāto summu atmaksu.
 • apturēt vai aizliegt piekļuvi Sharesub Pakalpojumam, jo īpaši Ziņu padomei, jebkuram Lietotājam vai Reklāmdevējam, kurš neievēro šos Lietošanas noteikumus.
 • apturēt Lietotāja Kontu uz 12 mēnešiem vai ilgāk pēc tam, kad ir ievietota Sludinājums, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.

16.3 Maksājumi, ko piemēro neregulāriem kontiem

Gadījumā, ja kontā ir pārkāpumi un tie ir pretrunā ar GCU, bet tie nav tāda rakstura, kas varētu kaitēt vietnes darbībai vai trešajām personām, īpašniekam var tikt piemērota papildu maksa. Tās var ietvert pat visu līdzekļu aizturēšanu. Klients tiks informēts pa e-pastu vai citā Sharesub izvēlētā veidā, un viņam būs iespēja izvēlēties, vai slēgt kontu, vai to sakārtot.

Šie maksājumi tiks piemēroti, atskaitot no pārskaitījumiem, kas galīgi paliks Sharesub kontā, kamēr netiks atrisināta neatbilstīgā situācija.

16.4 Maksa par nopietniem pārkāpumiem, ko veic Lietotājs

Sharesub patur tiesības iekasēt no Lietotāja fiksētu soda naudu 150 eiro apmērā, ja tiek nopietni pārkāpti šo noteikumu un nosacījumu nosacījumi.

Šie pārkāpumi ietver, bet neaprobežojas ar:

 • koplietošana uzurpētajiem kontiem,
 • viltotu personu apliecinošu dokumentu izmantošana vai identitātes zādzība.
 • vai jebkādus citus pārkāpumus, kas varētu pārkāpt Eiropas tiesību aktus vai kuru mērķis ir maldināt Sharesub vai tā regulāros lietotājus.

Soda maksa, kas noteikta 150 eiro apmērā, tiks ieturēta tieši no Lietotāja bilances, atkarībā no pieejamības.

Ir obligāti jāuzsver, ka šo apstrādes maksu piemērošana nekādā veidā nemazina īpašnieka atbildību un nav uzskatāma par kompensāciju, kā arī neatbrīvo īpašnieku no sava konta deaktivizēšanas, saņemto iemaksu atmaksāšanas un no tiesvedības vai kompensācijas prasībām.

Ja Lietotāja atlikums ir nepietiekams, lai segtu pilnu soda naudas summu, tiks ieturēta visa pieejamā summa, vajadzības gadījumā atceļot pārskaitījumus uz Lietotāja kontu, un starpība tiks rēķināta Lietotājam, kuram 30 dienu laikā būs jāapmaksā attiecīgais rēķins.

17. pants: Vietnes mitināšana

Vietni izvieto OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – Francija Lai sazinātos ar šo mitinātāju, dodieties uz http://www.ovh.com/fr/support/.

18. pants: Valoda

Ja rodas domstarpības par šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu interpretāciju vai to tulkojumu, ir panākta vienošanās, ka noteicošā ir šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu franču valodas versija.

19. pants: Preču zīmes

Visas Vietnē minētās trešo pušu preču zīmes (tostarp logotipi un ikonas) ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Lietotājs apliecina, ka ir informēts, ka Sharesub neuztur komerciālas attiecības un nepārdod produktus zīmolu vārdā, ja vien tas nav skaidri norādīts.