Yleiset käyttöehdot

SHARESUB on yksinkertaistettu osakeyhtiö (SAS), jonka kotipaikka on 1ter rue Civiale, 92380 Garches, ja jonka pääoma on 58 580 euroa. Se on rekisteröity Nanterren kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 882933732. SHARESUB omistaa ja hallinnoi https://www.sharesub.com -sivustoa, jonka avulla useat käyttäjät voivat jakaa toistuvien kulujensa kustannukset automaattisesti.

Kaikkien sivuston käyttäjien tai vierailijoiden on luettava nämä käyttöehdot.

1 artikla: Määritelmät

Site: viittaa https://www.sharesub.com -sivustoon.

Vierailija: tarkoittaa kaikkia henkilöitä, jotka käyttävät https://www.sharesub.com -sivustoa ja jotka eivät ole käyttäjiä.

Käyttäjä: tarkoittaa kaikkia https://www.sharesub.com -sivustolle rekisteröityneitä henkilöitä.

Jaettu tilaus: tarkoittaa tilauksen omistajan järjestämää toistuvaa rahankeräystä.

Omistaja: viittaa sivustolle rekisteröityneeseen käyttäjään, joka on luonut jaetun tilauksen.

Osallistuja: tarkoittaa käyttäjää, joka on ottanut jaetun tilauksen.

Vieras: tarkoittaa vierailijaa tai käyttäjää, joka on kutsuttu liittymään omistajan jakamaan tilaukseen.

Tili: tarkoittaa virtuaalista asiakastilaa, joka on osoitettu kullekin https://www.sharesub.com -sivuston käyttäjälle.

Osallistuminen: Osallistujien omistajalle jaetusta tilauksesta toistuvasti maksamat määrät.

Palvelu(t): viittaa SHARESUBin tämän verkkosivuston kautta käyttäjille tarjoamiin palveluihin.

Käyttäjäsisältö: tarkoittaa kaikkea käyttäjien alustalle toimittamaa, lataamaa tai luomaa sisältöä, olipa kyse sitten tiedoista, tekstistä tai kuvista.

2 artikla: Yleisten käyttöehtojen soveltaminen ja käyttötarkoitus

Tässä olevat yleiset käyttöehdot ohjaavat Sivuston käyttöehtoja ja kuvaavat vastavuoroisia velvoitteita, joiden mukaisesti SHARESUB tarjoaa palvelujaan Sivuston kävijöille ja käyttäjille. Niitä sovelletaan koko Sivuston ja Palveluiden käytön ajan.

Yleiset käyttöehdot on luettava ja hyväksyttävä varauksetta, ja muussa tapauksessa kävijän on lopetettava sivuston selaaminen. Kaikki vierailijat ja käyttäjät ilmoittavat, että he ovat lukeneet ne ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

3 artikla: Toimintakyky ja tukikelpoisuus

Kaikki Sivuston kävijät ja käyttäjät ilmoittavat, että he ovat laillisesti kykeneviä tekemään näiden yleisten käyttöehtojen mukaisia sitoumuksia. Jos kävijä tai käyttäjä ei ole täysin oikeustoimikelpoinen, hänen on poistuttava sivustolta tai hankittava laillisen edustajansa suostumus.

Sinun on myös oltava yli 16-vuotias voidaksesi liittyä käyttäjäksi.

Kaikki sivuston kävijät tai käyttäjät ilmoittavat, että he ovat luonnollisia henkilöitä, jotka asuvat Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai kolmannessa maassa, jolla on samat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevat velvoitteet, riippumatta siitä, toimivatko he omissa nimissään vai oikeushenkilön puolesta.

4 artikla: Sivuston rekisteröinti

Jos haluat tulla Sivuston käyttäjäksi, sinun on täytettävä rekisteröintilomake, johon pääset sivuston etusivulta tai luodessasi jaetun tilauksen. Rekisteröitymisen yhteydessä kävijä takaa toimittamiensa tietojen oikeellisuuden ja hänen on hyväksyttävä SHARESUBin yleiset käyttöehdot sekä maksupalveluntarjoajan STRIPEn yleiset käyttöehdot, joka hallinnoi taloudellisia tietoja ja maksutapahtumia. Kun tämä lomake on täytetty ja vahvistettu, käyttäjän on vahvistettava tilinsä lähettämällä sähköpostia antamaansa osoitteeseen (lukuun ottamatta kolmannen osapuolen palveluiden kautta tapahtuvia yhteyksiä).

Käyttäjät ovat yksin vastuussa kirjautumistiedoistaan, jotka koostuvat sähköpostiosoitteesta ja salasanasta, ja tilinsä käytöstä. SHARESUB ei ole vastuussa seurauksista, jotka aiheutuvat siitä, että kolmas osapuoli käyttää Käyttäjän kirjautumistietoja ja/tai Käyttäjän kirjautumistietojen katoamisesta.

Käyttäjä hyväksyy myös sen, että Sivuston käyttö tarjoaa vaihtoehtoisen ratkaisun muiden käyttäjien tarjoamien merkintöjen käyttämiseen, mutta että tämä ratkaisu ei korvaa muita ratkaisuja merkintöjen käyttämiseen.

Ryhtymällä Sivuston käyttäjäksi sitoudut käyttämään Sivuston palveluita ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja hyvien tapojen mukaisesti ja takaat SHARESUBille kaikenlaiset kolmansien osapuolten tekemät reklamaatiot tai kanteet, jotka liittyvät palveluiden käyttöön.

SHARESUB tai sen palveluntarjoaja STRIPE voi kieltäytyä rekisteröintipyynnöstä antamatta mitään selitystä ja ilman, että tämä oikeuttaa minkäänlaiseen korvaukseen. SHARESUBin asiakaspalvelu pidättää oikeuden pyytää tarvittaessa lisätietoja henkilöllisyydestä ja tositteita.

Käyttäjiltä on ehdottomasti kielletty useiden tilien pitäminen Sivustolla, jopa eri tunnuksilla. Yksityishenkilöllä tai oikeushenkilöllä voi olla vain yksi tili. Rikkominen voi johtaa tilin (tilien) poistamiseen käytöstä ja SHARESUBin asiakaspalvelun sääntöjenvastaisiksi katsomien merkintöjen palauttamiseen.

5 artikla: Jaetun tilauksen luominen ja hallinta

5.1 Luominen

Käyttäjät, jotka ovat kirjautuneet sisään ja tunnistettu oikein, voivat luoda jaetun tilauksen vapaasti hyväksyttyään yleiset käyttöehdot. Uutta tiliä luodessaan käyttäjän on täytettävä pakolliset kentät:

 • Tilausluokka, johon se kuuluu
 • Jaetun tilauksen nimi
 • Selkeä kuvaus tilauksesta ja yhteisistä kustannuksista sekä mahdolliset rajoitukset ja ehdot, jotka koskevat tilauksen käyttöä.
 • Jaetun tilauksen järjestäjän täydellinen nimi.
 • Osallistujilta pyydetyn rahoitusosuuden määrä ja valuutta.
 • Sallittujen osallistujien enimmäismäärä
 • Osallistumisen toistuvuus (viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain)
 • Osallistumisen jakamisen malli osallistujien kesken
 • Kaikki tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että rinnakkaistilaajat hyötyvät jaetun tilauksen eduista. Nämä näytetään käyttäjille vasta, kun he ovat vahvistaneet sitoutumisensa jaettuun tilaukseen.
 • Kesto ei ole pakollinen, sillä voit lopettaa tilauksen milloin tahansa tililtäsi.

Jaetun tilauksen nimi ja kuvaus sekä omistajan koko nimi on täytettävä huolellisesti. Nämä kentät määrittävät osallistujien jaetun tilauksen omistajalle antaman valtuutuksen tarkoituksen. Niiden sisällöstä vastaa yksinomaan järjestäjä.

Toimitettujen tietojen on mahdollistettava tosiasiallisesti rinnakkaistilaajien pääsy palveluun, paitsi jos se ei ole mahdollista (kutsu vaaditaan).

Omistaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että osallistumisten yhteismäärän perusteella laskettu tilaushinta vastaa osallistujien kanssa jaettavan palvelun todellista hintaa, eikä käytä sitä tulonlähteenä. SHARESUBin palvelujen käyttö rajoittuu kulukorvauksiin.

Omistaja sitoutuu myös olemaan antamatta harhaanjohtavia tietoja tilauksesta ja sen hinnasta. Väärinkäytöksistä voidaan rangaista sulkemalla tili ja nostamalla syyte.

Omistaja sitoutuu myös toimittamaan tositteet, jotka todistavat hänen jakamiensa menojen todellisen luonteen. Näitä voi pyytää SHARESUBin asiakaspalvelusta minkä tahansa jaetun tilauksen osalta.

Omistaja valtuuttaa myös SHARESUBin asiakaspalvelun tarkistamaan annetut tiedot ja hakemaan tositteet automaattisesti tai manuaalisesti. Se mahdollistaa myös automaattisten tarkastusprosessien suorittamisen automaattisesti.

Luomalla jaetun tilauksen omistaja saa yksityisen kutsulinkin, jonka hän voi lähettää henkilöille, joiden kanssa hän haluaa jakaa tilauksen kustannukset.

5.2 Hallinto

Kun jaettu tilaus on luotu, omistaja voi :

 • Kutsu käyttäjiä tai vierailijoita liittymään tilaukseesi.
 • Tarkastele muiden käyttäjien suorittamia maksuja
 • Lopeta jaettu tilaus milloin tahansa. Sulkeminen on lopullinen, ja osallistujien maksut lopetetaan.
 • Vuorovaikuta osallistujien kanssa suojatun chatin kautta.
 • Muokkaa tilaajien tilaustietoja.
 • Kerää tilaajan merkintöjen määrät edellyttäen, että tilaajan tilille kertyneiden merkintöjen määrä on vähintään 10 euroa euromääräisten merkintöjen osalta tai 10 dollaria Yhdysvaltain dollareina tehtyjen merkintöjen osalta.
 • Ota yhteyttä SHARESUBin asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen [email protected] :
  • tilauksen peruuttaminen, jos maksua ei ole vielä suoritettu. Tämä toiminto voidaan tehdä myös suoraan tilauksen Hallitse-sivulta.
  • tiettyjen osallistujien vetäytyminen

5.3 Vastuu

Jaetun tilauksen omistaja on vastuussa tilauksen hallinnoinnista. Hänen on varmistettava, että tämä noudattaa voimassa olevia säännöksiä ja että kaikki yhteistilauksen osat ovat hyvämaineisia. He sitoutuvat olemaan julkaisematta sopimatonta tai laitonta sisältöä ja ilmoittamaan turvallisessa chatissa esiintyvästä sopimattomasta käytöksestä SHARESUBin asiakaspalveluosastolle, joka voi muokata sitä.

5.4 Jaetut tilaukset kielletty

Luoja sitoutuu olemaan järjestämättä laittomia yhteistilauksia. Etenkin yhteiskäyttöiset tilaukset, jotka mahdollistavat pääsyn laittomiin palveluihin tai palveluihin, jotka eivät salli yhteiskäyttöä yleisissä myyntiehdoissaan, katsotaan sääntöjenvastaisiksi tilauksiksi.

Luoja sitoutuu myös olemaan järjestämättä yhteistilauksia:

 • perustuu ilmaisiin tai kokeilupalveluihin.
 • kaupallista hyötyä varten.
 • sellaisten tilausten kanssa, joiden ostaja ei ole se itse.

Jäljempänä lueteltuihin toimintoihin tai sisältöön liittyvät jaetut tilaukset ovat myös kiellettyjä, mutta luettelo ei ole tyhjentävä:

 • liittyy aseisiin, huumeisiin ja pedofiliaan.
 • uhkapeli
 • paritus tai saattaminen
 • terrorismin tai väkivallan puolustaminen tai rahoittaminen
 • rotuvihan tai syrjinnän edistäminen
 • pornografia
 • astrologia tai ennustaminen
 • jotka liittyvät vankeja avustaviin yhdistyksiin, uskonnollisiin yhdistyksiin tai uskonnonharjoituspaikkoja rahoittaviin yhdistyksiin.
 • liittyy yhdistyksiin, jotka toimivat jopa satunnaisesti taistelualueilla.
 • jalometallien ja jalokivien myyntiin liittyvät liiketoimet

SHARESUB pidättää oikeuden keskeyttää jaetun tilauksen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ja keskeyttää luoja-tilin, jos näitä käyttöehtoja ei noudateta tai jos osallistujat tekevät negatiivisia ilmoituksia yhtiön asiakaspalveluun. Tämä ei anna oikeutta korvaukseen.

SHARESUB pidättää myös oikeuden jäädyttää kerätyt varat määräämättömäksi ajaksi ja pidättää oikeuden korvata osallistujille, lukuun ottamatta hallinnointipalkkioista perittävää palkkiota.

5.5 Palvelun kielletyt käyttötarkoitukset

Palvelun käyttö vastoin jäljempänä mainittuja sitoumuksia on kielletty:

 • Tilauksen omistaja sitoutuu olemaan tekemättä itse tätä tilausta tilinsä tai toisen tilin kautta.
 • Omistaja sitoutuu myös olemaan tarjoamatta maksua kanssatilaajilleen alustan ulkopuolella.
 • Omistaja sitoutuu olemaan luomatta useita tilejä tarjotakseen merkintöjä sallittua kiintiötä suuremmalle määrälle tilauksia.
 • Käyttäjät suostuvat käymään vaihtonsa Sharesubin tarjoamassa tilaus-chatissa, jotta asiakaspalvelu voi muokata sen sisältöä ja tunnistaa mahdollisen sopimattoman sisällön.
 • Osallistujat sitoutuvat olemaan tekemättä ostoksia, jotka liittyvät tilauspalveluihin, ja maksamaan omistajille täyden korvauksen, jos tätä velvoitetta rikotaan.

Rikkominen voi johtaa tilin (tilien) poistamiseen käytöstä ja SHARESUBin asiakaspalvelun sääntöjenvastaisiksi katsomien merkintöjen palauttamiseen.

6 artikla: Osallistuminen jaettuun tilaukseen

6.1 Osakkeiden maksaminen

Jaetun tilauksen vieraat saavat sähköpostia SHARESUBilta tai yksityisen linkin, jonka tilauksen omistaja lähettää suoraan sopivaksi katsomallaan tavalla, tai he voivat löytää tilauksen julkisista listoista. Tämän jälkeen vieras voi ilman velvollisuutta rekisteröityä Sivuston käyttäjäksi ja osallistua jaettuun tilaukseen. Tämän jälkeen he antavat yhteystietonsa ja rekisteröivät pankkikorttinsa maksaakseen osallistumisensa. Osallistuja valtuuttaa Sharesubin veloittamaan maksuvälineitään merkinnässä ilmoitetuin määrin ja väliajoin.

Jaetut tilausmaksut sekä SHARESUB-maksut vähennetään käyttäjän maksukortilta omistajan määrittelemän ajanjakson (viikko, kuukausi, vuosineljännes) mukaisesti ilman aikarajoitusta.

Ensimmäiseltä kaudelta jäsen maksaa vain kuluvan kauden osuuden, koska maksut suoritetaan tiettynä päivänä. Poiketen siitä, mitä 9 artiklassa säädetään, sen ensimmäinen maksu koostuu näin ollen osallistumisesta, joka vastaa rekisteröintipäivän ja jakson päättymispäivän välisiä päiviä, ja loppuosa summasta jää SHARESUBille palkkiona. Tätä ajanjaksoa vastaava summa laskutetaan, vaikka tilaaja päättäisi lopettaa tilauksen, ellei tilaaja ole esittänyt perusteltua syytä koskevaa vaatimusta, jonka asiakaspalvelu on vahvistanut.

Osallistuja sitoutuu olemaan ostamatta lisäpalveluita liittymästä, jos tämän liittymän käyttö mahdollistaa lisämaksuvaihtoehtojen tilaamisen. Jos tätä sääntöä ei noudateta, asiakas sitoutuu korvaamaan omistajalle aiheutuneet lisäkustannukset täysimääräisesti ja veloittamaan tämän korvauksen maksukortiltaan tai muulta maksuvälineeltä, jonka hän sitoutuu antamaan SHARESUBin käyttöön. Se hyväksyy sen, että näihin maksuihin lisätään 9 artiklan mukainen SHARESUBin provisio sekä 20 euron lisämaksu poikkeuksellisista käsittelykuluista. Jos ryhmän osallistujien välillä syntyy erimielisyyttä vastuusta aiheutuneista kuluista, Käyttäjät sitoutuvat yhteisvastuullisesti vastaamaan aiheutuneista kuluista ja suostuvat noudattamaan SHARESUBin suorittamaa välimiesmenettelyä.

6.2 Peruuttaminen

Osallistuja voi pyytää peruuttamaan osallistumisensa 1 tunnin kuluessa tilauksen rekisteröimisestä. Tämä on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] viipymättä. Jos osallistumismaksu peruutetaan, se palautetaan viidentoista (15) päivän kuluessa. SHARESUBille maksettua palkkiota ei kuitenkaan voida missään tapauksessa palauttaa.

Asiakas ei voi käyttää peruuttamisoikeuttaan Ranskan kuluttajansuojalain L221-28 pykälässä säädetyissä tapauksissa, erityisesti jos kyseessä on ennen peruuttamisajan päättymistä kokonaan toteutettujen tilausten käyttöoikeus, mikä on tilanne silloin, kun käyttöoikeustiedot on annettu. Asiakkaalle ilmoitetaan tästä ja hän vahvistaa sen tilausta tehdessään ja luopuu siten peruuttamisoikeudestaan.

Osallistuja on yksin vastuussa osallistumisensa peruuttamisen seurauksista jaetun tilauksen omistajaan nähden.

6.3 Tilojen lopettaminen

Osallistujan aloitteesta

Osallistujat, jotka haluavat lopettaa osallistumisen, voivat lopettaa jaetun tilauksen milloin tahansa klikkaamalla “Lopeta tilaus” -painiketta. Tämä toiminto ilmoittaa tilauksen omistajalle, jonka on poistettava tilauksen käyttöoikeus välittömästi.

Yhteistilaukseen osallistumisen lopettaminen merkitsee sitä, että rahoitusosuuksia ei uusita seuraavaksi kaudeksi, mutta osallistuja on edelleen vastuussa koko kuluvan kauden rahoitusosuudesta, jos se on alkanut erääntyä. Näin ollen hän luopuu maksusta siltä ajalta, jolloin hän ei hyödy palvelusta.

Osallistujalle ilmoitetaan täten ja hän hyväksyy nimenomaisesti, että osallistumismaksujensa myöhästyminen osittain tai kokonaan eräpäivänä johtaa automaattisesti siihen, että hänen pääsyynsä jaettuun tilaukseen keskeytetään välittömästi, ja sitä pidetään osallistumisen lopettamisena hänen aloitteestaan.

Omistajan aloitteesta

Jos omistaja lopettaa jaetun tilauksen, SHARESUB ilmoittaa siitä välittömästi osallistujille. Tässä tapauksessa omistaja voi välittömästi keskeyttää tilauksen käytön, ja osallistuja maksaa vain kuluvan kauden suhteellisen osuuden, ja loppuosa palautetaan osallistujan maksutapaan.

Jotta estetään tilausten jakaminen kokeilujakson aikana ja vähennetään lyhytaikaista jakamista, joka on tuskallista kaikille, tilaajamaksuja ei makseta tilauksen omistajalle siltä kuukaudelta, jona tilaus lopetetaan, jos tämä tapahtuu alle kolmen kuukauden kuluttua jakamisen alkamisesta.

6.4 Tariffi- ja viitemuutokset

Käyttäjille ilmoitetaan tilausten hintatietokannan saatavuudesta, joka on käytettävissä ilmoitusta luotaessa, jotta he voivat säästää aikaa ilmoitusta laatiessaan.

Käyttäjät ilmoittavat käyttävänsä sitä omalla vastuullaan, sillä SHARESUB ei takaa annettujen tietojen oikeellisuutta.

Jos hintatietokannan hinnat muuttuvat, tämä vaikuttaa kaikkiin tähän tietovarastoon liittyviin tilauksiin. Osallistujat suostuvat muutoksiin merkintöjen hinnoissa, ja omistajat suostuvat muutoksiin ilmoituksissaan. SHARESUB tekee parhaansa tiedottaakseen käyttäjille, joihin hinnanmuutokset vaikuttavat.

7 artikla: Asiakkaan tuntemus ja henkilöllisyyden todentaminen

Osana terrorismin rahoituksen, rahanpesun ja petosten torjuntaa SHARESUBin ja sen yhteistyökumppanin STRIPE:n on tarkistettava sellaisten käyttäjien henkilöllisyys, jotka ylittävät tietyt kynnysarvot, tai heti kun he rekisteröityvät 2. syyskuuta 2009 annetun asetuksen nro 2009-1087 ja samana päivänä annetun talousministerin määräyksen, jolla pannaan täytäntöön raha- ja rahoituslain R.561-12 pykälä, säännösten mukaisesti.

Käyttäjät sitoutuvat toimittamaan henkilöllisyystodistukset ja osoitetodistuksen tai muut henkilöllisyytensä todistavat asiakirjat SHARESUBille ja sen yhteistyökumppanille STRIPE:lle osana tilinsä vahvistamista ja saadakseen heille maksetut osallistumismäärät. Käyttäjä voi lähettää nämä asiakirjat Sivuston kautta tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Asiakirjojen tarkistamista ja vahvistamista koskevat tiedot ovat nähtävissä käyttäjätilin kohdassa “Henkilöllisyys ja vahvistaminen”.

SHARESUB pidättää itsellään oikeuden keskeyttää kaikki siirrot sellaisten käyttäjien tilille, jotka eivät pysty toimittamaan asianmukaista todistetta, ja palauttaa kaikki käyttäjän saamat maksut ilman, että tästä syntyy oikeutta korvaukseen.

8 artikla: Jaetun tilauksen tilaamisen edut

Omistaja on yksin vastuussa siitä, että osallistujat hyötyvät tilauksestaan ja että hänen tililleen kerättyjä varoja käytetään asianmukaisesti. Se sitoutuu osallistujille käyttämään sitä kunkin osallistujan antaman toimeksiannon mukaisesti ja tarjoamaan osallistujille jaetun tilauksen tilauksesta saatavan hyödyn, kuten osallistujien saatavilla olleessa kuvauksessa mainostetaan.

Jos osallistujia ei informoida tai jos he saavat harhaanjohtavia tai epätäydellisiä tietoja, osallistujat voivat saada korvauksen SHARESUBin asiakaspalveluosaston tekemän analyysin jälkeen. Osallistujia pyydetään vaihtamaan tietoja omistajan kanssa suojatussa chat-huoneessa ja ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa [email protected] mahdollisissa valituksissa, joissa ilmoitetaan tilauksen nimi, omistajan nimi ja riidan yksityiskohdat.

Osallistujat ilmoittavat, että heille on ilmoitettu, että SHARESUB ei ole vastuussa omistajan keräämien varojen käytöstä ja käyttötarkoituksesta eikä omistajan kuvaamien tilauspalvelujen käytöstä ja hyödyntämisestä. Ne ovat seurausta omistajan ja osallistujien välisestä sopimuksesta, joka perustuu omistajan esittämään palveluun ja osallistujien hyväksymään palveluun. Jos osallistujien välillä on erimielisyyttä, osallistujat voivat peruuttaa osallistumisensa yleisten käyttöehtojen mukaisesti.

9 artikla: SHARESUB-palvelujen hinnat

SHARESUB-palvelut laskutetaan osallistujilta, jotka liittyvät jaettuun tilaukseen. Palkkio peritään jokaisesta uusitusta rahoitustapahtumasta (kukin Osallistuminen), ja se koostuu tapahtuman kokonaissummaan sovellettavasta palkkiosta, joka on :

 • 0,49 kiinteä palkkio, johon lisätään 4,9 % transaktion määrästä, kun transaktio tehdään Ranskassa euroina.
 • Muissa maissa tai muissa valuutoissa suoritettavia maksutapahtumia varten katso alla oleva maksutaulukko. Huomaa, että jos ostat muussa kuin omassa maassasi, kyseisen maan maksuja saatetaan soveltaa, erityisesti muihin valuuttoihin.

Nämä summat sisältyvät käyttäjille näytettyihin maksuihin, ja niihin sisältyvät kaikki verot.

Jos tili on ollut käyttämättömänä yli 12 kuukautta, SHARESUB voi periä käyttämättömyysmaksun, joka on 1 € kuukaudessa. Lisäksi kaikki luovutetut osuudet, joita ei ole tarkoitettu merkinnän omistajalle, maksetaan myös SHARESUBin provisioille.

Jos kortinhaltija on pitkään toimettomana, SHARESUB tekee kaikkensa varmistaakseen, että kortinhaltijat ovat edelleen elossa, tekemällä ristiintarkistuksia asiakastiedostoihin INSEE:n kansallisen luonnollisten henkilöiden tunnistamisrekisterin (RNIPP) kanssa. SHARESUB tekee myös kaikkensa ilmoittaakseen tilinomistajille tai heidän laillisille edustajilleen tai oikeudenomistajilleen tilien toimimattomuudesta.

Erityistapauksissa voidaan periä muita maksuja, jotka on lueteltu asianomaisissa kohdissa.

10 artikla: Laiminlyönnit, maksamattomat laskut ja palautukset

Omistaja vastaa yksin maksamattomista laskuista aiheutuvista kustannuksista ja sitoutuu maksamaan osallistujien käyttämien maksuvälineiden maksun keskeyttämisestä johtuvat hylätyt maksut.

Omistaja vakuuttaa, että hänelle on ilmoitettu, että SHARESUB tarkastaa osallistujien käyttämien maksuvälineiden oikeellisuuden ja varmistaa, että osallistumismaksut veloitetaan, mutta että SHARESUB ei voi missään tapauksessa olla vastuussa osallistujien maksuhäiriöistä ja niiden seurauksista omistajalle. SHARESUB tekee kuitenkin parhaansa seuratakseen maksujen laiminlyöntiä ja ilmoittaakseen omistajalle, jos joku osallistujista jättää maksun suorittamatta.

Osallistujat ilmoittavat, että heille on ilmoitettu, että maksun laiminlyönti tai se, että heidän pankkinsa kieltäytyy maksamasta tapahtumaa, voi olla peruste heidän osallistumisensa jaettuun tilaukseen päättymiselle. SHARESUB tekee parhaansa ilmoittaakseen osallistujille maksuhäiriöistä, jotta nämä voivat tarjota toisen maksutavan.

Jos Asiakkaan maksukortin maksun keskeytys johtaa siihen, että myöhempi maksu ostosta hylätään, Asiakas on velvollinen palauttamaan summat SHARESUBille ja maksamaan 20 euron käsittelymaksun. Tämä maksu on tarkoitettu kattamaan maksun keskeyttämisestä ja maksun hylkäämisestä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että antamalla maksutietonsa Sivustolla hän sitoutuu maksamaan kaikki ostetuista tuotteista tai palveluista suoritetut maksut ja valtuuttaa SHARESUBin perimään nämä summat kaikin käytettävissään olevin keinoin. Asiakkaalle ilmoitetaan maksun hylkäämisestä ja sovellettavista käsittelymaksuista sähköpostitse tai muulla asianmukaisella tavalla. Hakemusmaksun maksamatta jättäminen johtaa palvelujen keskeyttämiseen, kunnes kaikki maksamatta olevat maksut on maksettu kokonaisuudessaan.

11 artikla: Immateriaalioikeudet

Käyttäjät antavat suostumuksensa siihen, että SHARESUB siirtää maksutta ja koko maailmaa varten käyttäjän sisällön jäljentämis- ja esittämisoikeudet, mukaan lukien jakelu-, mukauttamis- ja käännösoikeudet, käytettäväksi kaikissa olemassa olevissa ja tulevissa tiedotusvälineissä. Tämä luovutus tehdään koko tekijänoikeuden voimassaoloajaksi, sellaisena kuin se on laissa määritelty, mukaan lukien mahdollinen jatkaminen:

 • jäljentämisoikeudet: oikeus jäljentää sisältöä tai osaa siitä kaikilla edellä mainituilla välineillä.
 • esitysoikeudet: oikeus esittää koko sisältö tai osa siitä millä tahansa menetelmällä.
 • levitysoikeudet: oikeus levittää sisältöä rajoittamattomasti.
 • mukauttamis- ja jatko-oikeudet: oikeus mukauttaa sisältöä, myös muuttamalla sen esitystapaa, ja luoda muuta sisältöä, joka on saanut vaikutteita sisällöstä tai joka osittain jäljittelee sitä.

Käyttäjien on varmistettava, että heillä on oikeus tehdä tämä siirto.

SHARESUBin oikeus käyttää Käyttäjäsisältöä ei vaikuta millään tavoin käyttäjien oikeuksiin henkilötietojen suojaan, kuten edellä mainitun linkin kautta saatavilla olevassa tietosuojakäytännössä on kuvattu.

12 artikla: SHARESUBin velvollisuudet

SHARESUB ilmoittaa tekevänsä kaiken voitavansa tarjotakseen turvallisen pääsyn sivustolle, mutta se ei voi olla vastuussa siitä, että sivusto ei ole käytettävissä tai että siinä esiintyy satunnaisia toimintahäiriöitä, koska sen toiminta riippuu tekijöistä, joihin SHARESUB ei voi vaikuttaa. SHARESUB pidättää näin ollen oikeuden keskeyttää tilapäisesti pääsyn sivustolle huoltotöiden tai päivitysten suorittamiseksi. SHARESUB voi myös muuttaa sivustoa sen toiminnan parantamiseksi.

SHARESUB ei takaa, että sivusto toimii kaikilla markkinoilla saatavilla olevilla käyttöjärjestelmillä, Internet-selaimilla tai tietokonelaitteilla. Toimintahäiriön sattuessa voit kuitenkin ottaa yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ja auttaa meitä tunnistamaan ongelman.

Jos yhden tai useamman käyttäjän tai sivuston kävijän kanssa syntyy riita, SHARESUBin vastuu rajoittuu aiheutuneeseen vahinkoon, riippumatta kanteen perusteista, motiivista tai muodosta.

13 artikla: Sovellettava laki ja lausekkeen pätemättömyys

Näihin yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Ranskan lakia. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan pakottavaa lakia (jota sovelletaan vain tiukasti sen tarkoituksen mukaisessa laajuudessa), on nimenomaisesti määrätty, että näiden yleisten käyttöehtojen tulkintaa, pätevyyttä ja seurauksia koskevissa riitatapauksissa ainoastaan Pariisin tuomioistuimet ovat toimivaltaisia. Kaikissa pyynnöissä on kuitenkin ensin pyrittävä sovintoratkaisuun.

Yhden yleisten myyntiehtojen määräyksen mitätöinti, raukeaminen, sitomattomuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei johda muiden määräysten mitätöintiin, raukeamiseen, sitomattomuuteen tai täytäntöönpanokelvottomuuteen, joten ne säilyttävät kaikki vaikutuksensa.

Kaikki SHARESUBia tai sen palveluita koskevat valitukset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen [email protected], ja niiden aiheeksi on merkittävä “Complaint”. Valitukset käsitellään 15 työpäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

14 artikla: GCU:n muutokset

SHARESUB voi muuttaa näitä yleisiä käyttöehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta; ne tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu sivustolla. Käyttäjien tai vierailijoiden sivuston tai palveluiden käyttö edellyttää yleisten käyttöehtojen viimeisimmän julkaistun version hyväksymistä.

15 artikla: Tilin poistaminen tai peruuttaminen

Käyttäjät voivat pyytää tilinsä poistamista lähettämällä sähköpostia tiliä vastaavasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen [email protected] ja mainitsemalla sähköpostin otsikkorivillä “tilin poisto” tai mieluiten tilinsä Oma tili > Asetukset > Poistaminen -valikosta.

Sähköpostipyyntöjen osalta, jos tili on jo saanut merkintöjä jaetulla tilauksella, käyttäjän, joka haluaa poistaa sen, on myös liitettävä kuva henkilöllisyystodistuksestaan, jotta pyyntö voidaan käsitellä.

Jos käyttäjän tili on edelleen hyvityksessä poistopyynnön esittämisajankohtana :

 • Jos käyttäjä on jo saanut maksuja, hän saa tilinsä saldon sen jälkeen, kun manuaalisen siirron maksu on vähennetty. Maksu on 2 euroa.
 • Jos käyttäjä ei ole koskaan aiemmin saanut maksua, hän saa tilinsä saldon sen jälkeen, kun siitä on vähennetty manuaalisen siirron maksu ja tilin vahvistusmaksu. Tilin vahvistusmaksu on 4 euroa, jos tili suljetaan ennen kuin 10 euron saldo on saavutettu, ja se on ilmainen, kun 10 euron maksettava saldo on saavutettu.

Poistopyynnöt käsitellään 30 päivän kuluessa.

16 artikla: Sisällön ilmoittaminen ja moderointi, sääntöjenvastaiset tilit ja seuraamukset

16.1 Hyväksikäytöstä ilmoittaminen

Sharesub antaa kaikille sivuston kävijöille mahdollisuuden ilmoittaa sisällöstä, jota he pitävät loukkaavana tai käyttöehtojen tai lain vastaisena. Jos haluat ilmoittaa loukkaavasta sisällöstä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected] ja kirjoita aiheeksi “Report abusive content”. Sähköpostiviestin tulisi sisältää linkki mainokseen, joka vaikuttaa loukkaavalta, sekä esitetyt valitukset. Sharesub on vastuussa pyynnön välittämisestä sopimattoman sisällön levittäneelle käyttäjälle, jotta tämä voi poistaa sisällön.

Kaikki sisältö voidaan raportoida vaadittujen oikeudellisten muodollisuuksien mukaisesti.

16.2 Sharesub pidättää oikeuden:

 • poistaa ilman ennakkoilmoitusta, korvausta tai oikeutta hyvitykseen kaikki sen tietoon saatetut sisällöt ja/tai mainokset, jotka saattavat loukata kolmannen osapuolen oikeuksia ja/tai jotka eivät ole yleisten käyttöehtojen ja lain mukaisia.
 • poistaa milloin tahansa ilman korvausta tai oikeutta saada takaisin Käyttäjän maksamia summia tili, joka on Ranskan lain vastainen.
 • keskeyttää tai kieltää Sharesub-palvelun, erityisesti ilmoitustaulun, käytön käyttäjältä tai mainostajalta, joka ei noudata näitä käyttöehtoja.
 • keskeyttää Käyttäjän tili 12 kuukaudeksi tai pidemmäksi ajaksi sen jälkeen, kun hän on laittanut ilmoituksen, joka loukkaa immateriaalioikeuksia.

16.3 Epäsäännönmukaisiin tileihin sovellettavat maksut

Jos tili on epäsäännöllisessä tilanteessa ja ristiriidassa yleisten sopimusehtojen kanssa, mutta ilman, että tämä on luonteeltaan sellaista, että se vahingoittaa sivuston toimintaa tai kolmansia osapuolia, omistajalta voidaan periä lisämaksuja. Nämä voivat ulottua jopa kaikkien varojen pidättämiseen. Asiakkaalle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse tai muulla Sharesubin valitsemalla tavalla, ja hän voi valita, sulkea tilinsä tai säännellä sen.

Nämä maksut vähennetään siirroista, jotka jäävät lopullisesti Sharesubille, kunnes sääntöjenvastainen tilanne on ratkaistu.

16.4 Käyttäjän vakavista rikkomuksista perittävät maksut

Sharesub pidättää oikeuden periä Käyttäjältä 150 euron suuruisen kiinteän sakkomaksun, jos näiden ehtojen määräyksiä rikotaan vakavasti.

Näitä rikkomuksia ovat muun muassa:

 • jakamalla anastettuja tilejä,
 • väärennettyjen henkilöllisyystodistusten käyttö tai identiteettivarkaus.
 • Tai mikä tahansa muu rikos, joka todennäköisesti rikkoo eurooppalaista lainsäädäntöä tai jonka tarkoituksena on harhauttaa Sharesubia tai sen vakiokäyttäjiä.

Sakkomaksu, jonka suuruudeksi on vahvistettu 150 euroa, vähennetään suoraan käyttäjän saldosta, jos se on käytettävissä.

On tärkeää korostaa, että näiden käsittelymaksujen periminen ei millään tavoin vähennä omistajan vastuuta tai muodosta korvausta eikä vapauta häntä tilinsä poistamisesta käytöstä, saatujen maksujen palauttamisesta tai mahdollisista oikeudenkäynneistä tai korvausvaatimuksista.

Jos Käyttäjän saldo ei riitä kattamaan seuraamusmaksujen täyttä määrää, koko käytettävissä oleva määrä vähennetään tarvittaessa peruuttamalla siirrot Käyttäjän tilille, ja erotus laskutetaan Käyttäjältä, jonka on maksettava vastaava lasku 30 päivän kuluessa.

17 artikla: Sivuston isännöinti

Sivuston isännöi OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – France Ota yhteyttä tähän isäntään osoitteessa http://www.ovh.com/fr/support/.

18 artikla: Kieli

Jos yleisten käyttöehtojen tai niiden käännöksen tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, sovitaan, että yleisten käyttöehtojen ranskankielinen versio on ensisijainen.

19 artikla: Tavaramerkit

Kaikki sivustolla mainitut kolmansien osapuolten tavaramerkit (mukaan lukien logot ja kuvakkeet) ovat omistajiensa omaisuutta. Käyttäjä vakuuttaa saaneensa tiedon siitä, että Sharesub ei ylläpidä kaupallista suhdetta eikä markkinoi tuotteita tuotemerkkien puolesta, ellei sitä ole nimenomaisesti mainittu.