Pogoji uporabe

SHARESUB je poenostavljena delniška družba (SAS) s sedežem na 1ter rue Civiale, 92380 Garches, in kapitalom 58 580 EUR. Družba je vpisana v trgovinski register Nanterre pod številko 882933732. SHARESUB je lastnik in upravljavec spletnega mesta https://www.sharesub.com, ki več uporabnikom omogoča samodejno delitev stroškov za ponavljajoče se izdatke.

Vsi uporabniki ali obiskovalci spletnega mesta morajo prebrati te pogoje uporabe.

Člen 1: Opredelitve pojmov

Spletna stran: se nanaša na spletno mesto https://www.sharesub.com.

Obiskovalec: pomeni vsako osebo, ki dostopa do spletnega mesta https://www.sharesub.com in ni uporabnik.

Uporabnik: pomeni vsako osebo, ki je registrirana na spletnem mestu https://www.sharesub.com.

Skupna naročnina: pomeni ponavljajoče se zbiranje denarja, ki ga organizira lastnik naročnine.

Lastnik: se nanaša na uporabnika, registriranega na spletnem mestu, ki je ustvaril skupno naročnino.

Udeleženec: pomeni uporabnika, ki je sklenil skupno naročnino.

Gost: pomeni obiskovalca ali uporabnika, ki ga je lastnik povabil, da se pridruži skupni naročnini.

Račun: se nanaša na virtualni prostor za stranke, dodeljen vsakemu uporabniku spletnega mesta https://www.sharesub.com.

Udeležba: se nanaša na zneske, ki jih udeleženci redno plačujejo lastniku za skupno naročnino.

Storitev(-e): se nanaša na storitev(-e), ki jih SHARESUB prek tega spletnega mesta zagotavlja uporabnikom.

Uporabniška vsebina: se nanaša na vso vsebino, ki jo zagotovijo, naložijo ali ustvarijo uporabniki na platformi, ne glede na to, ali gre za informacije, besedilo ali slike.

Člen 2: Uporaba in namen splošnih pogojev uporabe

Splošni pogoji uporabe v tem dokumentu urejajo pogoje uporabe spletnega mesta in opisujejo vzajemne obveznosti, na podlagi katerih SHARESUB ponuja svoje storitve obiskovalcem in uporabnikom spletnega mesta. Veljajo ves čas uporabe spletnega mesta in storitev.

Splošne pogoje uporabe je treba prebrati in sprejeti brez pridržkov, sicer morajo obiskovalci prenehati brskati po spletnem mestu. Vsi obiskovalci in uporabniki izjavljajo, da so jih prebrali in se strinjajo, da jih zavezujejo.

Člen 3: Sposobnost in upravičenost

Vsi obiskovalci in uporabniki spletnega mesta izjavljajo, da so pravno sposobni prevzemati obveznosti v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe. Če obiskovalec ali uporabnik ni popolnoma poslovno sposoben, mora zapustiti spletno mesto ali pridobiti soglasje svojega zakonitega zastopnika.

Če želite postati uporabnik, morate biti starejši od 16 let.

Vsi obiskovalci ali uporabniki spletnega mesta izjavljajo, da so fizične osebe, ki prebivajo v državi članici Evropske unije ali v državi, ki spada v Evropski gospodarski prostor, ali v tretji državi, ki ima enake obveznosti v zvezi z bojem proti pranju denarja in financiranju terorizma, ne glede na to, ali delujejo v svojem imenu ali v imenu pravne osebe.

Člen 4: Registracija spletnega mesta

Če želite postati uporabnik spletnega mesta, morate izpolniti obrazec za registracijo, do katerega lahko dostopate na domači strani spletnega mesta ali ko ustvarite skupno naročnino. Obiskovalec med registracijo jamči za točnost podatkov, ki jih posreduje, in mora sprejeti splošne pogoje uporabe SHARESUB ter splošne pogoje uporabe STRIPE, ponudnika plačilnih storitev, ki bo upravljal finančne podatke in transakcije. Ko je obrazec izpolnjen in potrjen, mora uporabnik potrditi svoj račun s pošiljanjem e-poštnega sporočila na naslov, ki ga je vnesel (razen povezav prek storitev tretjih oseb).

Uporabniki so sami odgovorni za svoje prijavne podatke, ki jih sestavljata e-poštni naslov in geslo, ter za uporabo svojega računa. SHARESUB ne more biti odgovoren za posledice uporabe uporabnikovih prijavnih podatkov s strani tretje osebe in/ali izgube uporabnikovih prijavnih podatkov.

Uporabnik se tudi zaveda, da uporaba spletnega mesta ponuja alternativno rešitev za dostop do vnosov, ki jih ponujajo drugi uporabniki, vendar ta rešitev ne nadomešča drugih rešitev za dostop do njih.

S tem, ko postanete uporabnik spletnega mesta, se zavezujete, da boste storitve spletnega mesta uporabljali le v zakonite namene in v skladu z dobrimi običaji, ter jamčite SHARESUBU za kakršne koli regrese ali tožbe tretjih oseb v zvezi z uporabo storitev.

SHARESUB ali njegov ponudnik storitev STRIPE lahko zavrne zahtevo za registracijo, ne da bi podal kakršno koli pojasnilo in ne da bi to pomenilo pravico do kakršne koli odškodnine. SHARESUB-ova služba za stranke si pridržuje pravico, da po potrebi zahteva dodatne identifikacijske podatke in dokazila.

Uporabnikom je strogo prepovedano imeti več računov na spletnem mestu, tudi z različnimi identifikatorji. Vsak posameznik ali pravna oseba ima lahko samo en račun. Vsaka kršitev ima lahko za posledico deaktivacijo računa(-ov) in povračilo vnosov, ki jih služba za pomoč strankam SHARESUB šteje za nepravilne.

Člen 5: Ustvarjanje in upravljanje skupne naročnine

5.1 Ustvarjanje

Uporabniki, ki so pravilno prijavljeni in identificirani, lahko po sprejetju splošnih pogojev uporabe prosto ustvarijo skupno naročnino. Pri ustvarjanju novega računa mora uporabnik izpolniti obvezna polja:

 • Kategorija naročnine, ki ji pripada.
 • Ime za skupno naročnino
 • izrecen opis naročnine in skupnih stroškov, ki navaja tudi morebitne omejitve in pogoje dostopa do naročnine.
 • Polno ime organizatorja skupnega vpisa
 • Znesek in valuta prispevka, ki ga zahtevajo udeleženci
 • Največje dovoljeno število udeležencev
 • Ponavljanje udeležbe (tedensko, mesečno, četrtletno)
 • Model za delitev udeležbe med udeleženci
 • Vse informacije, ki jih potrebujete za zagotovitev, da soobvezniki izkoristijo prednosti skupne naročnine. Uporabnikom se prikažejo šele, ko potrdijo svojo zavezanost k skupni naročnini.
 • Trajanje ni obvezno, saj lahko naročnino kadar koli prekinete v svojem računu.

Natančno je treba izpolniti ime in opis skupnega naročniškega razmerja ter ime in priimek lastnika. Ta polja določajo namen pooblastila, ki ga udeleženci dajo lastniku skupne naročnine. Za njihovo vsebino je odgovoren izključno organizator.

Zagotovljene informacije morajo soprijaviteljem dejansko omogočiti dostop do storitve, razen če to ni mogoče (potrebno je povabilo).

Lastnik se zavezuje, da bo zagotovil, da cena naročnine, ki izhaja iz vsote vpisov, ustreza dejanski ceni storitve, ki jo deli z udeleženci, in da je ne bo uporabljal kot vir dohodka. Uporaba storitev SHARESUB-a je omejena na povračilo stroškov.

Lastnik se tudi zavezuje, da ne bo posredoval zavajajočih informacij o naročnini in njeni ceni. Vsaka zloraba se lahko kaznuje z zaprtjem računa in kazenskim pregonom.

Lastnik se zavezuje, da bo predložil tudi dokazila o dejanski naravi izdatkov, ki si jih deli. Za vsako skupno naročnino jih lahko zahteva služba za pomoč strankam SHARESUB.

Lastnik prav tako pooblašča službo SHARESUB-a za pomoč strankam, da preveri posredovane podatke in samodejno ali ročno pridobi dokazila. Omogoča tudi samodejno izvajanje samodejnih postopkov preverjanja.

Z ustvarjanjem skupne naročnine lastnik pridobi zasebno povezavo z vabilom, ki jo lahko posreduje osebam, s katerimi želi deliti stroške naročnine.

5.2 Upravljanje

Ko je ustvarjena skupna naročnina, lahko lastnik :

 • Povabite uporabnike ali obiskovalce, da se pridružijo vaši naročnini.
 • Pregledovanje plačil drugih uporabnikov
 • Kadar koli ustavite skupno naročnino. Ta zaključek je dokončen in pomeni prenehanje plačil udeležencev.
 • Sodelujte z udeleženci prek varnega klepeta.
 • Spreminjanje podatkov o naročnini za naročnike.
 • Zbiranje zneskov vpisov naročnikov, če je znesek vpisov, zbranih na naročnikovem računu, dosegel najmanj 10 EUR za vpise v evrih ali 10 USD za vpise v ameriških dolarjih.
 • Obrnite se na službo za stranke SHARESUB po e-pošti na naslov [email protected] :
  • preklic naročnine, če znesek še ni bil plačan. To dejanje lahko izvedete tudi neposredno na strani Upravljanje naročnine.
  • umik nekaterih udeležencev

5.3 Odgovornost

Lastnik skupne naročnine je odgovoren za njeno upravljanje. Zagotoviti mora, da je ta skladen z veljavnimi predpisi in da so vsi elementi skupnega naročniškega razmerja neoporečni. Zavezujejo se, da ne bodo objavljali nespodobnih ali nezakonitih vsebin in da bodo vsako neprimerno vedenje v varnem klepetu prijavili oddelku storitev za stranke SHARESUB, ki ga lahko umirja.

5.4 Prepoved skupnih naročnin

Ustvarjalec se zavezuje, da ne bo organiziral nezakonitih skupnih naročnin. Za neskladne naročnine se štejejo zlasti skupne naročnine, ki omogočajo dostop do nezakonitih storitev ali storitev, ki v svojih splošnih prodajnih pogojih ne dovoljujejo skupne uporabe.

Ustvarjalec se tudi zavezuje, da ne bo organiziral skupnih naročnin:

 • na podlagi brezplačnih ali poskusnih storitev.
 • za komercialne namene.
 • z naročninami, za katere ni kupec.

Prepovedane so tudi skupne naročnine, povezane s spodaj navedenimi dejavnostmi ali vsebinami, pri čemer ta seznam ni izčrpen:

 • povezan z orožjem, drogami, pedofilijo
 • igre na srečo
 • kuplerstvo ali spremstvo.
 • zagovarjanje ali financiranje terorizma ali nasilja.
 • spodbujanje rasnega sovraštva ali diskriminacije.
 • pornografija
 • astrologija ali vedeževanje
 • povezana z združenji, ki nudijo pomoč zapornikom, verskimi združenji ali združenji, ki financirajo bogoslužne prostore
 • povezana z združenji, ki so občasno dejavna tudi na bojnih območjih.
 • v zvezi s prodajo plemenitih kovin in kamnov

SHARESUB si pridržuje pravico, da kadar koli in iz kakršnega koli razloga prekine skupno naročnino in začasno prekine račun ustvarjalca v primeru neupoštevanja teh pogojev uporabe ali če udeleženci negativno poročajo oddelku za storitve za stranke podjetja. To ne daje pravice do nadomestila.

SHARESUB si pridržuje tudi pravico do blokade zbranih sredstev za nedoločen čas in si pridržuje pravico do povračila stroškov udeležencem, razen provizije, zaračunane za provizije za upravljanje.

5.5 Prepovedana uporaba storitve

Uporaba storitve v nasprotju s spodaj navedenimi zavezami je prepovedana:

 • Lastnik naročnine se zavezuje, da te naročnine ne bo sklenil sam, prek svojega računa ali prek drugega računa.
 • Lastnik se prav tako zavezuje, da ne bo ponujal plačila svojim soplačnikom zunaj platforme.
 • Lastnik se zavezuje, da ne bo ustvaril več računov, da bi ponudil vpise za več naročnin, kot je dovoljena kvota.
 • Uporabniki se strinjajo, da bodo svoje izmenjave izvajali v naročniškem klepetu, ki ga zagotavlja Sharesub, tako da lahko služba za pomoč strankam moderira njihovo vsebino in ugotovi morebitno neprimerno vsebino.
 • Udeleženci se zavezujejo, da ne bodo opravljali nakupov, ki so povezani s storitvami v okviru naročnin, in da bodo lastnikom v primeru kršitve te obveznosti v celoti povrnili škodo.

Vsaka kršitev ima lahko za posledico deaktivacijo računa(-ov) in povračilo vnosov, ki jih služba za pomoč strankam SHARESUB šteje za nepravilne.

Člen 6: Sodelovanje v skupnem vpisu

6.1 Plačilo delnic

Gostje skupne naročnine prejmejo e-poštno sporočilo SHARESUB-a ali zasebno povezavo, ki jo lastnik naročnine pošlje neposredno na ustrezen način, ali pa naročnino najdejo na javnih seznamih. Gost se lahko nato brez obveznosti registrira kot uporabnik spletnega mesta in sodeluje v skupnem naročniškem razmerju. Nato posredujejo svoje kontaktne podatke in registrirajo bančno kartico, s katero lahko plačajo svoje prijave. Udeleženec pooblašča družbo Sharesub, da bremeni njegova plačilna sredstva v zneskih in s pogostostjo, ki so navedeni v vpisu.

Naročnina za skupno naročnino in stroški SHARESUB se odštejejo od uporabnikove plačilne kartice glede na obdobje, ki ga določi lastnik (teden, mesec, četrtletje), brez časovne omejitve.

Za prvo obdobje bo član plačal sorazmerni delež samo za tekoče obdobje, saj se plačila izvedejo na določen datum. Njeno začetno plačilo, kot izjema od člena 9, bo torej sestavljeno iz deleža, ki ustreza dnevom med datumom registracije in datumom konca obdobja, preostanek zneska pa bo SHARESUB zadržal kot provizijo. Znesek, ki ustreza temu obdobju, bo zaračunan, tudi če se naročnik odloči prekiniti naročniško razmerje, razen če je naročnik iz upravičenega razloga vložil zahtevek in ga je potrdila služba za pomoč strankam.

Udeleženec se zavezuje, da v okviru naročnine ne bo kupil dodatnih storitev, če dostop do te naročnine omogoča naročanje dodatnih plačilnih možnosti. V primeru neupoštevanja tega pravila se stranka zavezuje, da bo lastniku v celoti povrnila nastale dodatne stroške in da bo to nadomestilo zaračunano z njene plačilne kartice ali drugega plačilnega sredstva, ki ga bo dala na voljo družbi SHARESUB. Strinja se, da se ta nadomestila povečajo za provizijo SHARESUB-a, kot je določeno v členu 9, ter za dodatek v višini 20 EUR za izredne stroške obdelave. V primeru nesoglasja med udeleženci v skupini glede odgovornosti za nastale stroške se uporabniki strinjajo, da so solidarno odgovorni za nastale stroške, in se strinjajo, da bodo upoštevali arbitražo, ki jo bo izvedel SHARESUB.

6.2 Umik

Udeleženci lahko v eni uri po prijavi na naročnino zahtevajo preklic sodelovanja. To je treba nemudoma poslati po elektronski pošti na naslov [email protected]. V primeru odstopa bo znesek prijavnine povrnjen v petnajstih (15) dneh. Vendar provizije, plačane družbi SHARESUB, ni mogoče povrniti pod nobenim pogojem.

Stranka ne more uveljavljati pravice do odstopa od pogodbe v primerih iz člena L221-28 francoskega potrošniškega zakonika, zlasti za dostop do naročnin, ki so bile v celoti sklenjene pred iztekom odstopnega roka, kar velja v primeru, ko so bile zagotovljene informacije o dostopu. Stranka je o tem obveščena in to potrdi ob oddaji naročila, s čimer se odpove pravici do odstopa od pogodbe.

Udeleženec je sam odgovoren za posledice odpovedi sodelovanja v razmerju do lastnika skupne naročnine.

6.3 Prenehanje imetništva

Na pobudo udeleženca

Udeleženci, ki želijo prenehati sodelovati, lahko kadar koli prekinejo skupno naročnino s klikom na gumb “Opustitev naročnine”. To dejanje obvesti lastnika naročnine, ki mora takoj deaktivirati dostop do naročnine.

Prenehanje sodelovanja v skupnem vpisu pomeni, da se finančni prispevki za naslednje obdobje ne bodo obnovili, vendar udeleženec ostane zavezan k plačilu celotnega prispevka za tekoče obdobje, pri čemer mora plačati vsako začeto obdobje. Zato se odpove znesku prispevka za obdobje, v katerem nima koristi od storitve.

Udeleženec je obveščen in se izrecno strinja, da bo vsako pozno delno ali celotno plačilo njegovih udeležb ob zapadlosti samodejno povzročilo takojšnjo prekinitev njegovega dostopa do skupne naročnine in se bo štelo za prekinitev sodelovanja na njegovo pobudo.

Na pobudo lastnika

Če lastnik prekine skupno naročnino, SHARESUB o tem takoj obvesti udeležence. V tem primeru lahko lastnik takoj prekine dostop do naročnine, udeleženec pa plača le sorazmerni znesek za tekoče obdobje, preostanek pa se povrne na udeleženčev način plačila.

Da bi preprečili deljenje naročnin v poskusnem obdobju in zmanjšali kratkoročno deljenje, ki je boleče za vse, plačila naročnine lastniku naročnine ne bodo izplačana za mesec, v katerem se naročnina prekine, če se to zgodi manj kot 3 mesece po začetku deljenja.

6.4 Tarifne in referenčne spremembe

Uporabniki so obveščeni o razpoložljivosti skladišča cen za naročnine, ki je na voljo ob ustvarjanju oglasa, da bi prihranili čas pri oddaji oglasa.

Uporabniki izjavljajo, da ga uporabljajo na lastno odgovornost, saj SHARESUB ne jamči za točnost zagotovljenih informacij.

Če se cene v repozitoriju cen spremenijo, bo to vplivalo na vse naročnine, povezane s tem repozitorijem. Udeleženci se strinjajo s spremembami cene svojih vnosov, lastniki pa s spremembami svojih oglasov. Družba SHARESUB bo po svojih najboljših močeh obvestila uporabnike, ki jih bodo prizadele spremembe cen.

Člen 7: Znanje strank in preverjanje identitete

V okviru boja proti financiranju terorizma, pranju denarja in goljufijam bosta morala SHARESUB in njegov partner STRIPE preveriti identiteto uporabnikov, ki presežejo določene pragove, ali takoj po registraciji, v skladu z določbami odloka št. 2009-1087 z dne 2. septembra 2009 in uredbe ministra za gospodarstvo z istega dne o izvajanju člena R.561-12 monetarnega in finančnega zakonika.

Uporabniki se strinjajo, da bodo družbi SHARESUB in njenemu partnerju STRIPE predložili osebne dokumente in dokazilo o naslovu ali druge dokumente, ki dokazujejo njihovo identiteto, kot del potrditve njihovega računa in za prejem zneskov udeležb, ki so jim bili izplačani. Te dokumente lahko uporabnik pošlje prek spletnega mesta ali po elektronski pošti na naslov [email protected]. Informacije o preverjanju in potrjevanju dokumentov so na voljo v razdelku “Identiteta in preverjanje” v uporabniškem računu.

Družba SHARESUB si pridržuje pravico, da ustavi vsak prenos na račun uporabnikov, ki ne morejo predložiti ustreznega dokazila, in povrne vse prispevke, ki jih je uporabnik prejel, ne da bi zaradi tega imel pravico do nadomestila.

Člen 8: Prednosti naročanja na skupno naročnino

Lastnik je izključno odgovoren za to, da udeleženci izkoristijo svojo naročnino, in za pravilno uporabo sredstev, zbranih na njegovem računu. Udeležencem se zavezuje, da ga bo uporabljal v skladu s pooblastilom, ki ga je dal vsak od udeležencev, in da bo udeležencem zagotavljal ugodnosti, ki jih prinašajo njihove naročnine na skupno naročnino, kot je bilo objavljeno v opisu, ki so ga udeleženci lahko pregledali.

Če udeleženci ne bodo obveščeni ali bodo prejeli zavajajoče ali nepopolne informacije, se lahko zgodi, da bodo po analizi, ki jo opravi služba za pomoč strankam družbe SHARESUB, prejeli povračilo. Udeleženci so vabljeni, da si z lastnikom izmenjajo informacije v varni klepetalnici in se s pritožbami obrnejo na oddelek za storitve za stranke na naslovu [email protected], pri čemer morajo navesti ime naročnine, ime lastnika in podrobno opisati elemente spora.

Udeleženci izjavljajo, da so bili obveščeni, da SHARESUB ni odgovoren za uporabo in namembnost sredstev, ki jih zbere lastnik, niti za dostop in uporabo naročniških storitev, ki jih opisuje lastnik, s strani uporabnikov. Ti izhajajo iz dogovora med lastnikom in udeleženci, ki je posledica predstavitve storitve s strani lastnika in sprejetja slednje s strani udeležencev. V primeru nesoglasij med udeleženci lahko ti v skladu s splošnimi pogoji uporabe umaknejo svojo udeležbo.

Člen 9: Cene storitev SHARESUB

Storitve SHARESUB se zaračunajo udeležencem, ki se pridružijo skupni naročnini. Provizija se zaračuna za vsako obnovljeno finančno transakcijo (vsako udeležbo) in je sestavljena iz provizije, ki se uporablja za skupni znesek transakcije v višini :

 • 0,49 fiksne provizije in 4,9 % zneska transakcije za transakcije v evrih v Franciji.
 • Za druge države ali transakcije v drugih valutah glejte spodnjo preglednico stroškov. Če kupujete v drugi državi, se lahko zaračunajo stroški te države, zlasti za druge valute.

Ti zneski so vključeni v pristojbine, prikazane uporabnikom, in vključujejo vse davke.

Če je račun neaktiven več kot 12 mesecev, lahko SHARESUB zaračuna pristojbino za neaktiven račun v višini 1 EUR na mesec. Poleg tega se bodo vsi odstopljeni deleži, ki niso namenjeni lastniku vpisa, izplačali tudi provizijam SHARESUB-a.

V primeru dolgotrajne neaktivnosti bo SHARESUB storil vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi, da so imetniki kartic še vedno živi, in sicer tako, da bo datoteke strank primerjal z nacionalnim registrom za identifikacijo fizičnih oseb (RNIPP) družbe INSEE. Družba SHARESUB bo po svojih najboljših močeh obvestila imetnike računov ali njihove zakonite zastopnike ali pooblaščence o neaktivnem statusu računov.

V posebnih primerih se lahko zaračunajo drugi stroški, navedeni v ustreznih odstavkih.

Člen 10: Neplačila, neplačani računi in povračila

Lastnik sam nosi stroške morebitnih neplačanih računov in se zavezuje, da bo plačal morebitna zavrnjena plačila, ki so posledica zaustavitve plačila na plačilnih sredstvih, ki jih uporabljajo udeleženci.

Lastnik izjavlja, da je bil obveščen, da SHARESUB preverja veljavnost plačilnih sredstev, ki jih uporabljajo udeleženci, in uporablja sredstva za zagotovitev, da so prijave obremenjene, vendar SHARESUB v nobenem primeru ne more biti odgovoren za neplačevanje udeležencev in za posledice, ki jih to lahko ima za lastnika. Vendar si bo SHARESUB po svojih najboljših močeh prizadeval, da bo spremljal neuspešna plačila in obvestil lastnika v primeru neplačila enega od udeležencev.

Udeleženci izjavljajo, da so bili obveščeni, da je neplačilo ali zavrnitev plačila transakcije s strani njihove banke lahko razlog za prekinitev sodelovanja v skupnem naročniškem razmerju. SHARESUB si bo po najboljših močeh prizadeval, da bo udeležence obvestil o neuspelih plačilih, tako da bodo lahko zagotovili drugo plačilno sredstvo.

V primeru zaustavitve plačila na strankini plačilni kartici, ki povzroči zavrnitev naknadnega plačila za nakup, je stranka dolžna povrniti zneske družbi SHARESUB in plačati pristojbino za obdelavo v višini 20 EUR. Ta pristojbina je namenjena kritju upravnih stroškov obravnave ustavljenih plačil in zavrnitev plačil. Stranka priznava in sprejema, da se z navedbo svojih plačilnih podatkov na spletnem mestu zavezuje, da bo poravnala vsa plačila za kupljene izdelke ali storitve, in pooblašča družbo SHARESUB, da te zneske izterja z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Stranka bo o zavrnitvi plačila in veljavnih stroških obdelave obveščena po elektronski pošti ali s katerim koli drugim ustreznim komunikacijskim sredstvom. Če prijavnine ne boste plačali, bodo storitve prekinjene, dokler ne bodo v celoti poravnana vsa neporavnana plačila.

Člen 11: Intelektualna lastnina

Uporabniki se strinjajo, da SHARESUB brezplačno in za ves svet prenese pravice do razmnoževanja in predstavljanja, vključno s pravicami do distribucije, prilagajanja in prevajanja uporabniških vsebin za uporabo v vseh obstoječih in prihodnjih medijih. Ta odstop se opravi za celotno obdobje trajanja avtorskih pravic, kot je določeno z zakonom, vključno z morebitnim podaljšanjem:

 • pravice do razmnoževanja: pravica do razmnoževanja celotne vsebine ali njenega dela v vseh zgoraj navedenih medijih.
 • pravice do predstavitve: pravica do predstavitve celotne vsebine ali njenega dela s katerim koli postopkom.
 • distribucijske pravice: pravica do neomejene distribucije vsebine.
 • pravice do prilagoditve in nadaljevanja: pravica do prilagoditve vsebine, vključno s spreminjanjem njene predstavitve, in do ustvarjanja drugih vsebin, ki temeljijo na vsebini ali jo delno povzemajo.

Uporabniki se morajo prepričati, da imajo pravico do tega prenosa.

Pravica družbe SHARESUB do uporabe uporabniške vsebine nikakor ne vpliva na pravice uporabnikov do varstva osebnih podatkov, kot je opisano v pravilniku o zasebnosti, ki je dostopen na zgoraj navedeni povezavi.

Člen 12: Odgovornosti SHARESUB-a

Družba SHARESUB izjavlja, da si po svojih najboljših močeh prizadeva zagotoviti varen dostop do spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna v primeru nedostopnosti ali občasnih napak v delovanju spletnega mesta, saj je njegovo delovanje odvisno od dejavnikov, na katere družba SHARESUB nima vpliva. SHARESUB si zato pridržuje pravico, da začasno prekine dostop do spletnega mesta zaradi vzdrževalnih del ali posodobitev. Družba SHARESUB lahko tudi spremeni spletno mesto, da bi izboljšala njegovo delovanje.

SHARESUB ne zagotavlja, da bo spletno mesto delovalo na vseh operacijskih sistemih, internetnih brskalnikih ali računalniški opremi, ki je na voljo na trgu. V primeru okvare pa se lahko obrnete na službo za pomoč strankam po e-pošti na naslov [email protected] in nam tako pomagate ugotoviti težavo.

V primeru spora z enim ali več uporabniki ali obiskovalci spletnega mesta je odgovornost družbe SHARESUB, ne glede na razloge, motivacijo ali obliko tožbe, omejena na nastalo škodo.

Člen 13: Veljavno pravo in ničnost klavzule

Te splošne pogoje uporabe ureja francoska zakonodaja. Razen v primeru uporabe obveznega zakona (ki se bo uporabljal le v obsegu, ki ustreza njegovemu namenu) je izrecno določeno, da so v primeru spora v zvezi z razlago, veljavnostjo in posledicami teh splošnih pogojev uporabe pristojna le sodišča v Parizu. Vendar je treba za vse zahteve najprej poiskati sporazumno rešitev.

Ničnost, prenehanje veljavnosti, nezavezujoča moč ali neizvršljivost ene od določb splošnih prodajnih pogojev ne povzroči ničnosti, prenehanja veljavnosti, nezavezujoče moči ali neizvršljivosti drugih določb, ki zato ohranijo vse svoje učinke.

Vsako pritožbo glede SHARESUB-a ali njegovih storitev je treba poslati po elektronski pošti na naslov [email protected] in v predmetni vrstici navesti “Pritožba”. Pritožbe bodo obravnavane v 15 delovnih dneh po prejemu.

Člen 14: Spremembe splošnega dogovora

Družba SHARESUB lahko te splošne pogoje uporabe spremeni kadar koli in brez predhodnega obvestila; ti začnejo veljati takoj, ko so objavljeni na spletnem mestu. Vsaka uporaba spletnega mesta ali storitev s strani uporabnikov ali obiskovalcev pomeni sprejetje najnovejše objavljene različice splošnih pogojev uporabe.

Člen 15: Izbris ali preklic računa

Uporabniki lahko zahtevajo izbris svojega računa tako, da z e-poštnega naslova, ki ustreza njihovemu računu, pošljejo e-poštno sporočilo na naslov [email protected] in v predmetni vrstici e-poštnega sporočila navedejo “izbris računa”, ali po možnosti v svojem računu v meniju Moj račun > Nastavitve > Izbris.

Če je uporabnik, ki želi izbrisati e-poštne zahtevke, že prejel vnose v skupno naročnino, mora za obdelavo zahtevka priložiti tudi fotografijo svojega osebnega dokumenta, če je račun že prejel vnose v skupno naročnino.

Če je uporabniški račun v času zahteve za izbris še vedno v dobro:

 • Če je uporabnik že prejel plačila, bo prejel stanje na svojem računu po odbitku pristojbine za ročni prenos. Pristojbina znaša 2 €.
 • Če uporabnik še nikoli ni prejel plačila, bo prejel stanje na svojem računu po odbitku pristojbine za ročni prenos in pristojbine za preverjanje računa. Pristojbina za preverjanje računa znaša 4 EUR, če je račun zaprt, preden je doseženo stanje 10 EUR, in postane brezplačna, ko je doseženo stanje 10 EUR, ki ga je treba plačati.

Zahteve za izbris bodo obdelane v 30 dneh.

Člen 16: Poročanje in moderiranje vsebine, nepravilni računi in kazni

16.1 Prijava zlorabe

Sharesub omogoča vsakemu obiskovalcu spletnega mesta, da prijavi kakršno koli vsebino, za katero meni, da je žaljiva ali krši pogoje uporabe ali zakonodajo. Če želite prijaviti žaljivo vsebino, pošljite e-poštno sporočilo na naslov [email protected] in v zadevo vpišite “Prijava žaljive vsebine”. To e-poštno sporočilo mora vsebovati povezavo do oglasa, za katerega se zdi, da je zlorabljen, in vložene pritožbe. Sharesub bo zahtevo posredoval uporabniku, ki je razširil neprimerno vsebino, da jo bo lahko odstranil.

O vseh vsebinah je mogoče poročati v skladu z zahtevanimi pravnimi formalnostmi.

16.2 Družba Sharesub si pridržuje pravico, da:

 • brez obvestila, nadomestila ali pravice do povračila izbriše vse vsebine in/ali oglase, na katere je bil opozorjen in ki bi lahko kršili pravice tretjih oseb in/ali niso v skladu s splošnimi pogoji uporabe in zakonom.
 • kadar koli, brez nadomestila ali pravice do povračila zneskov, ki jih je plačal uporabnik, izbrisati račun, ki je v nasprotju s francosko zakonodajo.
 • začasno ustavi ali prepove dostop do storitve Sharesub, zlasti do oglasne deske, vsakemu uporabniku ali oglaševalcu, ki ne spoštuje teh pogojev uporabe.
 • za 12 mesecev ali več začasno izključi uporabniški račun po oddaji oglasa, ki krši pravice intelektualne lastnine.

16.3 Dajatve, ki se uporabljajo za nepravilne račune

Če je račun v nepravilnem stanju in v nasprotju z OZU, vendar to ne sme škodovati delovanju spletnega mesta ali tretjim osebam, se lahko lastniku zaračunajo dodatni stroški. Ti ukrepi lahko segajo celo do zadržanja vseh sredstev. Stranka bo o tem obveščena po elektronski pošti ali na drug način, ki ga izbere družba Sharesub, in bo lahko izbirala med zaprtjem računa ali njegovo ureditvijo.

Ti stroški se zaračunajo z odbitkom pri nakazilih, ki bodo dokončno ostali pri družbi Sharesub, dokler se nepravilnosti ne odpravijo.

16.4 Stroški za resne kršitve s strani uporabnika

Sharesub si pridržuje pravico, da uporabniku zaračuna fiksno kazen v višini 150 evrov v primeru resne kršitve določil teh pogojev.

Te kršitve med drugim vključujejo:

 • deljenje uzurpiranih računov,
 • uporaba ponarejenih osebnih dokumentov ali kraja identitete.
 • ali katero koli drugo kaznivo dejanje, ki bi lahko kršilo evropske zakone ali bi bilo namenjeno zavajanju družbe Sharesub ali njenih rednih uporabnikov.

Kazenski znesek, ki znaša 150 evrov, se odšteje neposredno od uporabnikovega stanja, če je na voljo.

Nujno je treba poudariti, da uporaba teh pristojbin za obdelavo nikakor ne zmanjšuje lastnikove odgovornosti ali predstavlja odškodnine in lastnika ne odvezuje deaktivacije njegovega računa, povračila vseh prejetih prispevkov ter morebitnih pravnih postopkov ali odškodninskih zahtevkov.

Če uporabnikovo dobroimetje ne zadostuje za kritje celotnega zneska kazni, se odšteje celoten razpoložljivi znesek, po potrebi s preklicem prenosov na uporabnikov račun, razlika pa se zaračuna uporabniku, ki mora ustrezen račun plačati v 30 dneh.

Člen 17: Gostovanje spletnega mesta

Stran gostuje pri OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – Francija Če želite stopiti v stik s tem gostiteljem, pojdite na http://www.ovh.com/fr/support/

Člen 18: Jezik

V primeru spora glede razlage splošnih pogojev ali njihovega prevoda je dogovorjeno, da prevlada francoska različica splošnih pogojev uporabe.

Člen 19: Blagovne znamke

Vse blagovne znamke tretjih oseb (vključno z logotipi in ikonami), ki so navedene na spletnem mestu, so last njihovih lastnikov. Uporabnik potrjuje, da je bil obveščen, da Sharesub ne vzdržuje komercialnih odnosov in ne trži izdelkov v imenu blagovnih znamk, razen če je to izrecno navedeno.